[ವಿಡಿಯೊ] ತರಗತಿ – ಹಳೆಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ|| ರಾ ಗಣೇಶರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

  One Response to “[ವಿಡಿಯೊ] ತರಗತಿ – ಹಳೆಗನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ”

  1. How to reading oldkannada?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)