Oct 252021
 

ವರ್ಣನೆ – 
೧. ಅಹಲ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಗೌತಮನ ಯೋಚನೆ:

೨. ಇಷ್ಟದ ಮರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ

೩. ದೇವರಿಲ್ಲದ ಗುಡಿ


ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಕನ್ನಡ – ಪರಿದುಡುಗೆಯೆ ನಿತ್ಯಂ ರಾಣಿಗಂ ಚಂದಮಲ್ತೇ

ಸಂಸ್ಕೃತ – ವಿಲಸತಿ ನೃಪನಾರೀ ಛಿನ್ನವಸ್ತ್ರೇಣ ನಿತ್ಯಂ

Oct 122021
 


ವರ್ಣನೆ:
೧. ಕಿಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಕದನ
೨. ನರಕದ ಒಂದು ವಿಭಾಗದ ವರ್ಣನೆ
೩. ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ

ಸಮಸ್ಯೆ:
(ಕಂದ) ಚಳಿಯಿಂ ನಡನಡುಗುತಿರ್ದನಗ್ನಿಯುಮಾಗಳ್
(ಇಂದ್ರವಜ್ರ) वह्निश्चकम्पे बहुशैत्यशीर्णः

Oct 052021
 

ವರ್ಣನೆ:

೧. ತೈಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹನಿ

೨. ಭಾವನೆಯ ಭಾರ

೩. ಕಳೆದು ಹೋದ ಕೀಲಿಕೈ ಸಿಕ್ಕಾಗ

ಶಿಖರಣಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ:  

(ಕನ್ನಡ) ಜಲಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ರುಚಿಯೆನಿಸಿತಯ್ ಪೇಯಚಯದೊಳ್

(ಸಂಸ್ಕೃತ) ಜಲಂ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠಂ ರುಚಿಕರಮಭೂತ್ ಪೇಯನಿಕರೇ