Mar 252018
 

ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹದ ೩೦೦ನೇ ಕಂತನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು!

ಪದ್ಯಪಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಈ ವಾರದ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ:

೧. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಾಲು
ಆನೆಗಳೇ ನಾಯ ಕಂಡು ಬೆದರೋಡಿರ್ಕುಂ

೨. ಪಂಚಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯ ಸಾಲು
ಕಾಂಸ್ಯಮೌನಂ ಮನೋಹರಮೆನಿಕ್ಕುಂ
ಕಾಂಸ್ಯ – ಕಂಚು (ಕಂಚಿನ ಕಂಠ)

Mar 052018
 

೧. ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ
ವಿಧುವಾದಂ ವಧು ಬೇಗದಿಂದಲೇ

ಗತಿ:
ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)
ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

೨. ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ
ಶಿಲೆಗಳನೇ ತಿಂದು ಬದುಕುವುದೆ ಬಲ್ಸೊಗಸಯ್