Dec 072021
 

೧. ರಾಮಾಯಣದ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಸಂಗ
೨. ಸೀನು
೩. ಕಲ್ಲಿನ ವೀಣೆ

ಸಮಸ್ಯೆ:
(ಉತ್ಪಲಮಾಲೆ) ಬಂದುದು ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತನುಪಾಟವಮೆಂತುಟೊ ಸಾಜಮೆಂಬವೊಲ್
(ಶಾರ್ದೂಲ) वार्धक्ये तनुपाटवं च समभूत् नैसर्गिकेनाध्वना