೪ – ಲಘು, ಗುರು, ಗಣ

 

ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ||‌ ರಾ. ಗಣೇಶರ ಛಂದಸ್ಸು  ತರಗತಿಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಭಾಗ – ಲಘು, ಗುರು ಮತ್ತು ಗಣಗಳು ::

 

  10 Responses to “೪ – ಲಘು, ಗುರು, ಗಣ”

 1. ಕೆಲವು ಸಂದೇಹಗಳು,
  ೧. ಐ , ಕೈ , ದೈ – ಲಘು ? / ಗುರು ?

   ಉ :: ಗುರು


  ೨. ವ್ಯಂಜನ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ( ಥ , ಖ – ಲಘು ? / ಗುರು ? )

   ಉ :: ಲಘು


  ೩. ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ( ಗ್ರಹ: ಗ್ರ – ಲಘು ? / ಗುರು ?)

   ಉ :: ಲಘು


  ೪. ಎರಡನೆಯ ಸಾಲಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ವಾದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ – ಗುರು ? / ಲಘು?

   ಉ :: ಗುರು


  ೫. ಎರಡು ಒತ್ತಕ್ಷರ (ಕೃತ್ಸ್ಯ – ಗುರು,ಗುರು ? ಗುರು,ಲಘು? )

   ಉ :: ಗುರು, ಲಘು


  ೬. ನನ್ನ = ನನ್ + ನ ( ಗುರು,ಲಘು )

   ಉ :: ಗುರು, ಲಘು


  ಗೃಹಸ್ಥ = ಗೃ +ಹಸ್+ ಥ ಸರಿಯೇ? (ಲಘು,ಗುರು,ಲಘು?)

   ಉ :: ಸರಿ

  • ಉಷಾರವರೆ,
   ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೇ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

   • ಲಘು ಹಾಕುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ

    • Please visit ‘Learn Prosody – ಛಂದಸ್ಸುಗಳ ಪರಿಚಯ – छन्दःपरिचयः’ link at the top of this page

 2. i am following/studying kannada grammer after
  my retirement from service. thank you all.

 3. surya – Padakke prasthara haki sir

  • ಸೂರ್ + ಯ = ಗುರು, ಲಘು

   • ಅವರು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು ಎಂದೇಕೆ ತಿಳಿದಿರಿ? ಅವರು ಸಂಗೀತರೀತ್ಯಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಸು ಊ ರ‍್ಯ ರ‍್ಯ ರ‍್ಯ ರ‍್ಯ ಯ್ಞ 🙂

 4. ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಯ ಪಾದದ ಮಧ್ಯೆ ಪದದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಪದೇ ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಗುರು ಬರುತ್ತದೆಯೇ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)