Nov 282016
 

sleeping lights

Nov 202016
 

“ಕಂದರ್ಪದರ್ಪಂ ಗಡಾ” ಎಂಬ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಬಳೆಸಿ ಪದ್ಯಪೂರಣವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಪಾದಾಂತ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೇಭ/ಶಾರ್ದೂಲ, ಪಂಚಮಾತ್ರಾಚೌಪದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು

Nov 132016
 

ಶರದದೊಳ್ ನವಿಲಾಡಿದೆ ನಲ್ಮೆಯಿಂ

Ravi Shankar liked this post
Nov 072016
 

ನವಿಲನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿ

Phoenix Bird liked this post