Nov 062018
 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಕಂದಪದ್ಯದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ:

೧. ತನ್ನೊಳ್ ಮುನಿದಾಣ್ಮನಿಂದೆ ಸತಿ ಸಂತಸಿಪಳ್

೨. ದೀಪಾವಳಿ ಕಲ್ತಲೆಂದೆ ಭಾಸಿಕುಮಲ್ತೇ