Apr 132022
 

೧.ಸುಂದರಿಯ ಓರೆನೋಟ
೨. ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯ ಸ್ವಗತ
೩. ಮರಿ ಆನೆ

ಸಮಸ್ಯೆ:
(पृथ्वी)दरिद्रसदने सदा वसति भावुका भार्गवी
(ಪೃಥ್ವೀ) ದರಿದ್ರನ ನಿವಾಸದೊಳ್ ಸಿರಿಯೆವಾಸಿಪಳ್ ಸರ್ವದಾ

Apr 052022
 

1) ಹೂಸ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ

2) ಮಳೆಗಾಲದ ನದಿ

3) ಸಂಧಾನ

ಸಮಸ್ಯೆ:
(वसन्ततिलक)निन्द्यो बभूव सुचिरं गुरुरेष भूयान् 
(ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ )ಗುರುವಾದನಲ್ತೆ ಬಹುನಿಂದ್ಯನಾವಗಂ