Jul 152019
 

೧. ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಕಲವಿಂಕಂ ಕರಿಗಿತ್ತುದೌತಣಂ (ಕಲವಿಂಕಂ – ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ)

ಗತಿ:
ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)
ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

೨. ಶಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ:

ಮತ್ತೇಭಂಗಳ್ ಮತ್ಕುಣಂಗಳ್ ಗಡಕ್ಕುಂ (ಮತ್ಕುಣಂ – ತಿಗಣೆ)

Jun 242019
 

ಮತ್ತೇಭವಿಕ್ರೀಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ- 

ಮುಸುಗಂ ನೀಗಿ ಮತಾನುರಕ್ತೆಯೆನಿಪಳ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಧೂಟಿಸ್ವಯಂ

ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ –

ಕಣೆಗಳನೆಚ್ಚುವುದು ಬಿಲ್ಲ ಹೆದೆಯುಳಿದಿರಲೇಂ

Jun 032019
 

೧. ಶಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಂ ತಾಂ ದಾಸ್ಯಮಾಗಲ್ಕೆ ಚೆನ್ನಂ

೨. ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಸುರನದಿಯಿಳೆಗೇಗಳ್ ಕುತ್ತನಿತ್ತಿರ್ಪುದಲ್ತೇ

May 132019
 

೧. ವಸಂತತಿಲಕದ ಸಮಸ್ಯೆ

ವೃತ್ತಂ ನಿರೂಪಿತಮಿರಲ್ ಚತುರಶ್ರಮಾಯ್ತಯ್ (…Circle became square)

೨. ಆಟವೆಲದಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಗೌರಿ ಗಂಗೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದಳಲ್ತೆ

ಆಟವೆಲದಿಯ ನಿಯಮ:

೧ನೆ ಹಾಗು ೩ನೆ ಸಾಲುಗಳು:: ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ  ವಿಷ್ಣು  ವಿಷ್ಣು

೨ನೆ ಹಾಗು ೪ನೆ ಸಾಲುಗಳು:: ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ  ಬ್ರಹ್ಮ