Jun 292014
 

“हारतां भजति नूपुरपाली”

इति पद्यस्य अन्तिमपादं उपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः

Jun 012014
 

ಮಿತ್ರರೆ,

ಈ ವಾರ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಯುತ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.

ಛಂದಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವುದಾದರು ಅಲಂಕಾರವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರಿ