Feb 112015
 

सूर्येन्दुबिम्बयुगलं समलोकि रात्रौ |

इति पादं उपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः। 

Feb 022015
 

ಚತುರ್ಮಾತ್ರಾ ಚೌಪದಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ

‘ಕಮಲಮನಿಚ್ಛಿಸದಲಿಪೋತಂ’

ಅಲಿಪೋತಂ – ಎಳೆದುಂಬಿ