Jul 242016
 

ವಸಂತತಿಲಕ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಿ:

ಕೈಲಾಸಮೇ ಕುಳಿರಿನೊಳ್ ಕರಗಿರ್ದುದಲ್ತೆ

Ravi Shankar liked this post
Jul 172016
 

ನಿಮ್ಮಿಚ್ಛೆಯ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಲಂಕಾರಯುತ ಪದ್ಯರಚನೆ ಮಾಡಿರಿ

Jul 112016
 

COMET

Chetana Viswanath liked this post
Jul 032016
 

ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಪದ್ಯರಚನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಉದಾಹರಣೆ