Jul 252011
 
ರಾಯಚೂರಿನ ಯುದ್ಧದಲಿ ಇಸ –
ಮಾಯಿಲನ ಸೋಲಿಸಿದ ಕೃಷ್ಣನು
ರಾಯ ತರಿದರಿಸಿದನಲಾ ವೈರಿಯ ಮನೋಬಲವ ||
ರಾಯನಂತರದಲವನನುಜನು
ಅಚ್ಯುತನು ಬಲು ಲಂಪಟನು ಬಹು
ಸಾಯಬಡಿದನು ಕ್ರೂರತನದಿಂ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮವನು || ೧ ||

ತನ್ನ ಜನರೊಡೆ ಭೇಧ ಕೆದಕುತ –
ಲಿನ್ನಿತರ ಹಿರಿ ಪಥದಿ ಪಥಿಸದೆ
ಸನ್ನಿವಾತದ ಜೊರದವೋಲವನರಿಯ ಕರೆತಂದ ||
ಕನ್ನವಿಟ್ಟನು ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸ –
ಕಿನ್ನು ತಗೆದಿಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷದ
ಹೊನ್ನನಿಬ್ರಾಹಿಮಗೆ ತೆತ್ತನು ಕಪಟ ಸ್ವಾರ್ಥದಲಿ || ೨ ||

ಮುಂದೆಯಾಳಿದ ರಾಮರಾಜನು
ಹೊಂದಣಿಸಿ ವೈರಿಗಳ ನಡುವೆಯೆ
ಕುಂದುಗಳ ವೈರಿಗಳ ಭೇಧವೆ, ರಕ್ಷೆಯೆಂ ತಿಳಿದು ||
ಮಂದಮತಿಯಾ ಗರ್ವದಮಲಲಿ
ನೊಂದ ಮುಸಲರ ಮತದುಪೇಕ್ಷೆಯು
ತಂದಿತಾ ವೈರಿಗಳನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಂತಕನಂ || ೩ ||

ತಾಳಿಕೋಟಿಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೆ
ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು ರಾಮರಾಜನ
ಶೂಲಕಿಟ್ಟರು ಕಡಿದ ತಲೆಯನು ಮುಸಲ ಶತ್ರುಗಳು ||
ಬಾಳ ಭಯದಲಿ ಚೆದುರಿವೋಡಿದ
ಬೀಳುತೇಳುತ ಲಕ್ಷಮೀರಿದ
ಸೋಲಿನಲಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಿಂದು ಸೈನಿಕರು || ೪ ||

ಬಿದ್ದ ಗಜವನು ನಾಯಿನರಿಗಳು
ಗದ್ದರಿಸಿ ಪೌರುಷದಿ ಕಿತ್ತುತ
ಜಿದ್ದ ತೀರಿಸೆ ಮುಕ್ಕುವಂತೆಯೆ ಪಂಪೆಯಾಯ್ತಕಟ ||
ಕದ್ದು ಲೂಟಿಯ ಮಾಡಿ ನಗರವ
ವೊದ್ದು ಕೆಡವುತ ಗುಡಿಗಳೆಲ್ಲವ
ನೆದ್ದ ಮತದಾಹಮ್ಮಿನಲಿ ಕಡಿದೋಡಿಸುತ ಜನರ || ೫ ||

ಜಗದಲತಿ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರವು
ಬಿಗಿದ ವಿಧಿಯತಿ ಕ್ರೂರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಸೊಗದ ಕಥೆಗಳ, ಮುಗಿದ ಸ್ಥಾನದ ಬರಿಯ ಹೆಣವಾಯ್ತು ||
ತೆಗೆದ ವರ್ಷಗಳೊಂದೆರಡರಲಿ
ಮಿಗಿಲಿನೈಶ್ವರ್ಯಗಳ ಸರ್ಗವು
ಖಗ ಮೃಗಾದಿಗಳೋಡಿಯಾಡುವ ಬರಿಯ ಕಾಡಾಯ್ತು || ೬ ||

– ರಾಮಚಂದ್ರ

Jul 242011
 

ರೆಕ್ಕೆ ಬಂದುದು ಹಿಂದು ಧರ್ಮಕೆ
ಹಕ್ಕನಾಗಿರೆ ಮೊದಲ ರಾಜನು
ಬುಕ್ಕ ಕಂಪರು ಬೆನ್ನಿನನುಜರು ಸೊಂಟಕಟ್ಟಿರಲು ||
ಉಕ್ಕಿಸುತಲುತ್ಸಾಹವಿವರಲಿ
ರೊಕ್ಕವನು ಹೊಂದಿಸುತ ರಾಜ್ಯದ
ಟೆಕ್ಕೆಯನು ಹಾರಿಸಲು ಮಾಧವ ಸಾಯನರ ದೀಕ್ಷೆ || ೧ ||

ಪರುಠವಣೆಯ ಭರಾಟೆ ಸಾಗುತೆ
ಹರಡಿದವು ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಗಡಿಗಳ –
ವರಿಗಳಾ ಮಟ್ಟಣಿಸಿ ಜಯದಿಂ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆದೊರೆದು ||
ವರುಷವೆರಡೂವರೆಶತಂಗಳ
ವರೆಗು ಮೆರುಗಿದ ವಿಜಯನಗರವ
ಸಿರಿಯ ಸಂಗಮ, ಸಾಳುವರು, ತುಳುರಾಯರಾಳಿದರು || ೨ ||

ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜಕುಲ ಸಾ –
ಮಜನು ಕೃಷ್ಣs ದೇವರಾಯನು
ಸುಜನ ಸುಚರಿತ್ರರನು ಮೆರೆಸಿದ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣನು ||
ಅಜರವಾಗಿಸಿತವನ ಹೆಸರನು
ಸುಜಲ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಖ –
ನಿಜದಿ ಬೆಳೆದಾ ಕಲೆಗಳೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪದವು || ೩ ||

ಕಾಲ ಕ್ರಮದಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮದದಿಂ
ಕೇಳರಿಯದಾ ಭೋಗ ಸುಖದಿಂ –
ದಾಳುವಾ ಶೌರ್ಯವನು ಮತ್ತೊಗ್ಗಟ್ಟಣೆಯ ಮರೆತು ||
ಕಾಲು ತೊಡರುವ ಮುಸಲ ರಾಜರ
ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದವೊಲಡಗದೆ
ಶೂಲಕಿಟ್ಟರು ರಾಜ್ಯಸಿರಿಯನು ಮುಗಿಸುತಂಕವನು || ೪ ||

– ರಾಮಚಂದ್ರ

Jul 232011
 

ಆದಿಪ್ರಾಸವಿರದ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ

ಕ್ಷಾಮವತಿಯದೊಡೇನ್? ರೋಗದಿಂ ಕೃಶನಾಗೆ
ಶಿಥಿಲಪ್ರಾಯವು ಬಡಿದು ಹತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳ –
ನಿಂದ ಬುಧ್ಧಿಯು ಸಮತೆ ಕಳೆಚಿರಲು ದೇಹದಿಂ ಪ್ರಾಣಜಾರುತಲಿರ್ದೊಡೇನ್?
ಮದಗಜಗಳಧಿಪನಲಿ ನೆತ್ತಿ ಸೀಳುತ ಕವಳ
ಸವೆಯ ಬಯಸುವವೊಂದೆ ಮನದಾಸೆ ಹೊಂದಿರ್ಪ
ಮಹನೀಯಮಾನಿಗಳ ಮೊದಲಿಗನು ಕೆಸರಿಯು ಜೀರ್ಣಿಪನೆ ಹುಲ್ಲ ತಿಂದು?

Jul 182011
 

ಕಳೆಯೆ ರಾಜ್ಯವು ಯುದ್ಧದಲಿ ತಾ ಬೆಳಕು ಸೋಲಲಿ ಕುಂದಿರಲ್
ಬೆಳಕನಾವರಿಸುತಲಿ ಸೀಮೆಯ ಪಹರೆ ನಡೆಸಿತೆ ಕತ್ತಲೆ?
ಇಳೆಗೆ ಕವಚಿತೆಯಿರುಳ ಬಾಣಲೆ ಹಗಲು ಸೋರಿತೆ ರಂಧ್ರದೋಳ್?
ಛಳಿಗೆಯೊಳಸರೆಸುತಲಿ ಹೊರಮೈ ಬೆಳಕು ಕುಗ್ಗಿತೆ ವೃತ್ತದೋಳ್?
ಇರುಳ ರಾಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟೆನೆ ಚಂದ್ರನಿರುವನೆ ನಭದೊಳು?
ತಿರುಳಿನೊಳು ಪರಬಮ್ಮನಿರುವೆನೆ ತಮದ ದೆಹಾವೃತದೊಲು?

Jul 152011
 

ವಾಲಿ ಸುಗ್ರೀವಾದಿ ವಾನರ
ಪಾಲಕರ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆ ನಾಡಿದು
ಬಾಲಕನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದುದಂಜನದೇವಿಗಿಲ್ಲೆಂದು ||
ವಾಲಿಯಾ ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮನು
ಕಾಲ ಕಳೆದನು ಬಂಟರೊಡನೆಂ
ಪೇಳುವರು ಹೊಂಚಿದ್ದುದನು ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತದಿ || ೧ ||

ನದಿಯು ಪಂಪೆಯು, ತುಂಗಭದ್ರೆಯೆ
ಯದರ ಬಳಿಯಲೆ ಋಷ್ಯಮೂಕವ –
ದೆದುರು ಆನೆಯಗುಂದಿಯೆಡೆ ಪಂಪಾಸರೋವರವು ||
ಕದಿದು ರಾವಣನೊಯ್ಯೆ ಸೀತೆಯು
ವೊದಗಿದಾಗೊಗೆದಿದ್ದ ತೊಡವ –
ನ್ನದನು ಬಿದ್ದಾ ಕಾಯ್ದ ತಾಣವನಿಲ್ಲೆ ತೋರುವರು || ೨ ||

ಕೊಂದು ವಾಲಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರನು
ತಂದು ಸುಗ್ರೀವನನು ರಾಜನ
ನಂದು ಮಾಡಿಸಿ ನುಳಿದ ಬೆಟ್ಟದಿ ಮಾಲ್ಯವಂತದಲಿ ||
ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣದಲಾ ಕಿ –
ಷ್ಕಿಂಧೆ ಕಾಂಡದ ತಾಣಗಳನಾ
ವಿಂದು ಕಂಡರೆ ಮೂಢರಾ ನಂಬಿಕೆಗಳೋ ನಿಜವೋ? || ೩ ||

~ * ~ * ~ * ~

ಇಸವಿ ಹದಿಮೂರ್ನೂರ ಆರಲಿ
ನಸಿದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗ –
ಳಸುರ ಪೀಡೆಯು ದಕ್ಷಿಣಕು ಬಡಿದಿದ್ದ ದುರ್ದಿನಗಳ್ ||
ಮುಸಲ ಖಿಲ್ಜಿಯು ದಿಲ್ಲಿಯಲಿ ತಾ –
ನೆಸಗಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಬಲು ನಂ –
ದಿಸಲು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನು ನುಗ್ಗಿದನು ದಕ್ಷಿಣಕೆ || ೪ ||

ಮಲ್ಲಿಕಾಫರನವನ ಬಂಟನ –
ದಿಲ್ಲಿ ಬಂದಕ್ಕಿಸಿದ ಕ್ರೂರಿಯು
ಹಲ್ಲು ಮಸೆಯುತ ನುಂಗಿದಾ ಚೆದುರಿದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳಾ ||
ಇಲ್ಲದಿರೆಯೊಗ್ಗಟ್ಟದಿವರಲಿ
ಸಲ್ಲುವುದೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕಠಿನವಲ್ಲವೆ ಹುಡಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರೆ || ೫ ||

ಸೋಲಿಸಿದನಾ ದೇವಗಿರಿಯ –
ನ್ನಾಳುತಿರ್ದಾ ಯಾದವರ ಮುಂ –
ಬೀಳಿಸಿದನವನೊರಂಗಲ್ಲಿನ ಕಾಕತೀಯರನು ||
[ಕೀಳು ರಾಮೆಶ್ವರವ ಗೆಡಿಸಿ]
ಕೀಳುಗೆಡಿಸುತ ರಾಮಸೇತುವ
ಗಾಳಿಸಿ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಧುರೆಯ
ತೋಳ ಕುರಿಯಂ ಮುರಿದವೋಲಾ ದೋರಸಂದ್ರವನು [ದ್ವಾರಸಮಂದರಮಂ] ||‌ ೬ ||

ಹಿಂದು ಶಕ್ತಿಯ ದಕ್ಷಿಣದಲೀ
ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿದ ಯವನ ಶಕ್ತಿಯು
ಬಂಧಿಸುತ ಕೊನೆಗೊತ್ತುವಂತೆಯೆ ತೋರಿದಾ ದಿನಗಳ್ ||
ಬೆಂದು ಬಳಲಿದ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕುಲ
ನಂದುತಿರ್ದಂತೆಯೆಲೆ ಹುಟ್ಟಿದು –
ದಂದು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಗಮರ ಯುಗವು || ೭ ||

– ರಾಮಚಂದ್ರ

Jul 082011
 

ಲಿಂಗ ಪಂಪಾಪತಿಯದಾಲಯ
ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಬಲದ ತಟದಲಿ
ಭಂಗಗೊಂಡಿಹ ಹಂಪೆಯೂರಲಿ ಕಂಡು ನಿಂದಿಹುದು ||
ಸಿಂಗ ಸಂಗಮ ರಾಯರಾಳಿದ
ಸಾಂಗ ವಿಜಯದ ನಗರ ಮೆರುಗಿದ
ಜಂಘ ಕಡಿದಾ, ಶೌರ್ಯ ನೀಗಿದ ಪಾಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿ || ೧ ||

ಎತ್ತ ನೋಡಿದರತ್ತ ಗುಡಿಗಳ
ಕೆತ್ತನೆಯು ಮುಕ್ಕಾದ ನೋಟವೆ
ಸತ್ತ ನಗರದ ಶೋಭೆಯಿಂದಿಗು ಮುದವ ತರಲಹುದೇ? ||
ಎತ್ತ ಮಹಿಷರ ಭವ್ಯದರಮನೆ ?
ಮತ್ತೆ ಅಂದಿನ ಸಿರಿತನಾದಿಗ –
ಳೆತ್ತಣಿನ ಕಲ್ಮಣ್ಣು ಪೇಳವೆ ಗತದ ನಲ್ಗತೆಯಾ? || ೨ ||

ಕತ್ತಲಿನ ಚಳಿ ಬೆಳಗಿನುರಿಯಾ
ಸುತ್ತಲೂ ಬಿರುಸಾದ ಡಕ್ಕಣ
ವೆತ್ತಲೆತ್ತಲೊ ಬಂಡೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಾಕೃತಿಗಳ್ ||
ಭತ್ತ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಹಸಿರ –
ನ್ನಿತ್ತುದಾಕಾಲುವೆಯ ತುಂಗಾ
ಮತ್ತೆ ಶಿಲ್ಪದ ಕಾಯಕದೊಳಿಂದಾದ ಸುಂದರತೆ || ೩ ||

ಪಾಳು ಪಂಪೆಯ ಪೂರ್ಣ ನೋಟಕೆ
ಗಾಳಿ ಹಿತದಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯ
ಲೇಳು ನಡೆ ಮಾತಂಗ ಪರ್ವತವೇರು ಹುರುಪಿನಲಿ ||
ಕಾಲ ಪಥದಲಿ ಮಳಲೊಳಿಂಗಿದ
ಗೋಳುಗಟ್ಟಿದ ಸಿರಿಯ ಸೊಬಗಾ
ಬೀಳಲೆರಗುವ ರವಿಯು ದೊರಕಿಸೊ ನೋಟ ದಿವ್ಯಮಯ || ೪ ||

ನೈರುತದಲೊಂಬತ್ತು ಮೈಲಿಗೆ
ವೈರಿಗಳ ತಡೆಗಾಗಿ ದುರ್ಗವು
ದ್ವಾರವಾಗಮಕಾಗಿಯಿದ್ದುದು ಶಕ್ತ ರಕ್ಷೆಯಲಿ ||
ಪಾರುಪತ್ಯದ ತಾಣ ಹೊರಗು
ತ್ತರದಲಾನೆಯಗುಂದಿಯಿದ್ದುದು
ಸೂರಿ ಮೂಡುವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ಕಂಪಿಲಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯು || ೫ ||

ಮಾಗದಾ ಯೌವನದಲೊಲಿದಾ
ನಾಗಲಾದೇವಿಯನೆ ನಂತರ
ದೇಗುಲದೆ ವರಿಸಿದನು ಕೃಷ್ಣನು ರಾಜ್ಯದಾಧಿಪನು ||
ಈಗಿನಾ ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರವು
ನಾಗಲಾಪುರವೆಂದು, ಮಡದಿಯ
ಭೋಗದಿಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಪುರವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲಿ || ೬ ||

ನಾಗಲಾಪುರದಗ್ನಿಮೂಲೆಗೆ [ದಾಗ್ನೆಯದಲಿs]
ಸಾಗಿದೊಡೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು ಕೊಂಡವು
ಜಾಗ ಮೇಲಿನ ಹದದಿ ಜಂಬೂನಾಥನಾಲಯವು ||
ಯೋಗವಿಲ್ಲಿಯ ನೀರ ಬುಗ್ಗೆಯು
ರೋಗಿಗಳ ಬಲು ರೋಗಗಳ ಗುಣ –
ವಾಗಿಸುವುದೆಂದೆಂಬ ಧೃಢ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಹು ಜನಕೆ || ೭ ||

ಹೋಗೆ ಹಂಪೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ
ದಾಗ ಬಯಲಷ್ಟಗಲವಿರ್ದುದು
ಬಾಗಿದೆಡೆ ಮಾರುತ್ತಲಿದ್ದರು ಸಕಲ ವಸ್ತುಗಳ ||
ಸಾಗೆ ನಾಲಕು ಮೈಲು ದೂರದಿ
ಬೇಗೆ ದಾರಿಯ ಹೋಕರೆಲ್ಲರ
ನೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಾವಿಯಿರ್ಪುದು ಸೂಳೆವೆಸರಿನಲಿ || ೮ ||

ಕಮಲಪುರದಾ ಹತ್ತಿರದಲೊಂ –
ದು ಮಡುವಿರ್ಪುದು ಬದುವ ಬದಿಯಲಿ
ವಿಮಲ ನೀರಲಿ ಮೀನುಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಜಲಜಗಳು ||
ಅಮರಿಸಿದುದಾ ರಾಯ ಕಾಲುವೆ
ಗಮಿಸಿ ತುಂಗೆಯ, ಮಡುವ ಮಡಿಲಿಗೆ
ಸಮದಿ ನೀರಾವರಿಯು ಐನೂರೆಕರೆಗಳ ಬೆಳೆಗೆ || ೯ ||

ಗುಡಿಯದದು ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮನ
ನಡೆಯಲರ್ಧದ ಮೈಲು ಪೂರ್ವಕೆ
ಕಡೆಗೆ ಪೋಳಿಗ ಕೋಟೆಯದು ಕಾಣ್ ಚೂರು ಪಾರುಗಳು ||
ಎಡಕೆ ಸಾಗುವ ಹಂಪೆ ರಸ್ತೆಯ
ಕಡೆಗೆ ನಡೆದರೆ ಬಹಳ ಚೋದಗ
ಗುಡಿಗಳೂ ಗೋಪುರಗಳೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಟ್ಟಗಳು || ೧೦ ||

[ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ … :-)]

– ರಾಮಚಂದ್ರ

Jul 022011
 
ತಂಪು ದೇಶದಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿರೆ
ಹಂಪೆಯತ್ತೆಡೆ ಪಯಣ ಹೊರಡೆನೆ
ಗುಂಪುಗೂಡಿತು ತುಂಬು ಹರುಷದಿ ಸಾನುರಾಗದಲಿ ||
ಪೆಂಪ ನಾಡಿನ ಕೆಂಪ ಸೆರೆಯೋ
ಸೊಂಪು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಂಪ ನೆನಪೋ
ಕಂಪನವೊ ಸಮಹೃದಯರಲಿ ಗೆಳೆತನದ ಸೆಳೆತಗಳೋ ||

[ಇನ್ನೂ ಸೇರಿಸುವರಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು]

– ರಾಮಚಂದ್ರ

Jul 012011
 

ಧನುರ್ಭಂಗ

ಅದು ಮಹಾಸಭೆ – ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರಾರ್ಥ

ಅಲ್ಲಿಸೇರಿಹರ್ – ಫಳಫಳಹೊಳೆವ ಭೂಷ

ಣಂಗಳ ಖಂಡಖಂಡಾತರದ ದೊರೆಗಳು

ಶಿವಧನುರ್ಭಂಗಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದವರು

ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಮಹಿಪಾಲರು ಸ್ವರ್ಣಸುಪೀಠವೇರಿರಲ್

ಸೇರಿದವೆಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿ ನಯನಂಗಳ ಶೋಭಿಪ ದೊಡ್ಡಬಿಲ್ಗೆ, ಶೃಂ

ಗಾರ ಮಧೂಕಮಾಲಿಕೆಯು ಕೈಲಿರೆ ಜಾನಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾ

ಯೂರಿತು ಕಂಡಭೂಪರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪಕ್ಕಕುಮಾರಿ ನಿಂತಿರಲ್

ಆಕೆಯ ಕಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಸೂಸುವುದುಜ್ವಲ ದಿವ್ಯದೀಪ್ತಿ ಮು-

ಲ್ಲೋಕಗಳಾಳ್ವ ರಾಜಸವು ತಾನೊದಗಲ್ – ರಘುರಾಮಮೂರ್ತಿ ತಾ

ನಾಕೃತಿಗೊಂಡ ವೀರರಸದಂತೆ ಮುನೀಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ ನಾ

ಜೂಕಿನ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜಾತನ ಕೂಡಿ ಮನೋಭಿರಾಮನೊಲ್

ಸ್ವಾಗತವೈ ಸ್ವಯಂವರ ಸಮಾಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಧೀರರೇ

ಆಗಮನಕ್ಕೆದಲ್ಹೃದಿ ಪ್ರಹರ್ಷ ಪರಿಫ್ಲುತವಾಯ್ತು – ಈ ಧನು

ರ್ಯಾಗದಿ ಸಾಂಬಕಾರ್ಮುಕವ ನೆತ್ತುತಕಟ್ಟುವ ನಾವನಾ ಮಹಾ

ಭಾಗನಿಗರ್ಧಭಾಗಿನಿಯ ಮಾಳ್ಪೆನು ಮತ್ಸುತೆಯಂಸಭಾಮುಖಂ”

ಎನುತಲಿ ಮೈಥಿಲೇಂದ್ರ ನಿಜಪೀಠಕೆ ಸಾರ್ದಿರೆ ಹಸ್ತತಾಡನ

ಧ್ವನಿ ಮುಗಿಲೇರಿರಲ್, ನತಮುಖೀ ಮುಖಪದ್ಮವ ನೋಡಲೋಡುತಲ್

ತಣಿಯೆ ನರೇಂದ್ರಪುತ್ರರ ಸತೃಷ್ಣ ವಿಲೋಕನ ಭೃಂಗಪಂಕ್ತಿ, ಝ-

ಲ್ಲೆನಲೆದೆ ಮೈಯದೆಲ್ಲ ಪುಲಕಂ ಮಿಥಿಲಾಪುರಿ ಮುದ್ದುಪುತ್ರಿಗಂ

ಮದಗಜವಪೋಲ್ವ ರಾಜಕುಮಾರಜಟ್ಟಿಗಳು

ಬಲವಂತರೆಷ್ಟೊಜನರೆದ್ದುನಿಂತರು ತುಡುಕೆ

ಶಿವಧನುರ್ಭಂಗ ಬಿಡಿ ಶೃಂಗಭಂಗವದಾಯ್ತು

ಸೋತರು, ಸಮಸ್ತ ಸಭ್ಯ ಸಮಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ

ಮುನಿ ನಸುನಕ್ಕು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಶಿಷ್ಯನ ನೋಡೆ ಸರಾಗದಿಂ ಶರಾ

ಸನವನು ತಮ್ಮನಿಂಗೊಸಗಿ ಸೀತೆಯ ನೋಡುತಲೋರೆನೋಟದೊಳ್

ವಿನಮಿತನಾಗಿ ವಂದಿಸುತ ಮೌನಿಯ, ಸಿಂಹಕಿಶೋರದಂತೆ ತ

ದ್ಧನುವನುಸಾರೆ ರಾಜರುಗಳಚ್ಚರಿಯಿಂದೆವೆಯಿಕ್ಕದೀಕ್ಷಿಸಲ್

“ಫೆಳ್ಳೆ”ನಲು ಬಿಲ್ಲು, ಗಂಟೆಗಳು “ಘಲ್ಲೆ” ನುತಿರೆ, “ಗು

ಭಿಲ್ಲೆ”ನಲು ರಾಜರೆದೆಗಳು, ಜಾನಕೀದೇಹ

“ಝಲ್ಲೆ” ನುತ ಪುಲಗಗೊಳಲೊಂದೆನಿಮಿಷದೊಳಗಾ

ಯ್ತಿಲ್ಲಿ ನಯ,ಜಯವು,ಭಯ,ವಿಸ್ಮಯಗಳೆಲ್ಲವುಂ

ನಾಚಿಕೆಯಭಾರದಿಂ ಶಿರವಬಗ್ಗಿಸಿದಳೊ

ಬ್ಬಳೆಸೀತೆಯಲ್ಲ ಕ್ಷಿತಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರು ಜೊತೆಗೆ

ಪೂಮಳೆಗರೆದವರು ಸುಮಂಗಲಿಯರಷ್ಟಲ್ಲ

ದೇವತಾ ಗ್ರಾಮಣಿಗಳೊಡನೆ ಮೇಲ್ನೆರೆದು

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಲುಸೀತಾಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀವಿಜಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂಶ್ಯಾಮನಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದಳ್

ಭರತ ಜನಯಿತ್ರಿ ಯಳ್ತಿಯಬಾಷ್ಪಜಲದಲ್ಲಿ

ಅತಿ ವೈಭವದೊಳಾಯ್ತು ಸೀತಾವಿವಾಹ

(ಮೂಲ:ಡಾ. ಕರುಣಶ್ರೀ : “ಉದಯಶ್ರೀ” ಭಾಗ – ೧)

Jun 142011
 

5 5 5 5
5 5 5 3
5 5 5 5
5 5 5 1

ಘಂಟೆಗಳ ಮುಳ್ಳೊಂದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಂದು, ನಾ
ಭಂಟ ಕ್ಷಣಕೆನೆವೊಂದು ದುಡಿಯೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯ
ನಂಟಿನರಿವಲಿ ಸಮಯಸೂಚಿತಾ ಸಾಗುವೆನೆ
ಜಂಟಿ ದಾಂಪತ್ಯವನುಸರಿಸು ಜಾಣ(ಣೆ) |೧|

ಬೇರೊಂದರಿಂದಹುದೆ ಕಾಂಡವಷ್ಟೆಯೆ ಸಾಕೆ

ನೀರ ಹೀರುವ ಬೇರೆ ಸಸ್ಯಕಾಧಾರ
ಸಾರದೂಟವು ಎಲೆಗಳಿನ್ದೆಂಬ ತೆರೆದಿ ಸಂ-
ಸಾರ ಕೆಲಸದಿ ಮೇಲು-ಕೀಳೆಮ್ಬುದಿಲ್ಲ |೨|
ಆಗಸದಿ ಧಗಧಗಸೆ ಸೂರ್ಯ ಭೂಮಿಗೆ ಬೆಳಕು
ಸಾಗರದಿ ಮುಳುಗೆ ರವಿ ಚಂದಿರನೆ ಗತಿಯು
ಸಾಗುವುದು ಒಂದಳಿಯೆನಿನ್ನೊಂದರಿಂ ಚಕ್ರ-
ವಾಗುಮಂತೆಯೆ ಸುಳಿಯೆ ದುಗುಡಾನ್ಯಗೆ |೩|
ಕುಲಗಳೆರಡನು ಹೆಣಿಪ ಸೇತುವೆಯೆ ಪತಿಪತ್ನಿ
ಚಲಿಪರಾಚೀಚೆ ಜನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯೆ
ಕಲಹ ನಿಮ್ಮೀರ್ವರಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಬುಡ ಕುಸಿಯೆ
ಜಲಸಮಾಧಿಯೆ ನೋಡು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ್ |೪|

ಇದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಸ ಬಹುದು 🙂

Jun 122011
 

ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸದಿದ್ದರು ಉಪವಾಸ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಯ್ತು, ಆದರೆ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ದೇವ್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ… ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ.

ಸಾವಿರದ (1000) ಜನ ಶಾಂತ ಧರಣಿಯ
ಕೋವಿಧರದಳವಟ್ಟಿ ಚೆದುರಿಸೆ
‘ಬಾವಿ’ ಜಲಿಯಾವಾಲಭಾಗಿನ ನೆನಪು ಹಸಿರಾಯ್ತು
ಸಾವಿರದ (ಸಾವು ಇರದ) ಚಳುವಳಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನು
ಕೋವಿದರ ಸಮ್ಮತಿಯ ಬಲದಲಿ
ಭಾವಿಯಾಡಳಿತವನು ತಿದ್ದಲು ನಾಂದಿಯೀ ಘಟನೆ