Nov 062018
 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಕಂದಪದ್ಯದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ:

೧. ತನ್ನೊಳ್ ಮುನಿದಾಣ್ಮನಿಂದೆ ಸತಿ ಸಂತಸಿಪಳ್

೨. ದೀಪಾವಳಿ ಕಲ್ತಲೆಂದೆ ಭಾಸಿಕುಮಲ್ತೇ

Oct 152018
 

೧. ಉತ್ಪಲಮಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ

ಜಾರಿಣಿಯಾದಳಲ್ತೆ ರಘುರಾಮನಪತ್ನಿ ದಶಾಸ್ಯರಕ್ತಿಯೊಳ್

೨. ಕಂದದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಹರಶಿರದೊಳ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನೆಸೆದಂ ನೋಡಾ

Sep 162018
 

ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶಚತುರ್ಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಅತಿಸುಂದರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕುರಿತು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ

Sep 032018
 

ಜಲೋದ್ಧತಗತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ:

ಸುವಾಸಿನಿಯರೇ ವಿಲಾಸಿನಿಯರಯ್

ಮತ್ತೇಭದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ:

ಪಸಿವಿಂದಾರ್ತನೆ ಬಿಕ್ಕೆಯಂ ತೃಣಮೆನಲ್ ಕೈಯ್ಯೊಡ್ಡಿದಂ ಭೋಗಿ ತಾಂ