Jul 232012
 

“ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ  ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್”
ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಉಳಿದ ಮೂರು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪೊರೈಸಿರಿ.

ಸಮಸ್ಯೆಯ ಭಾವ – ತೆಲಗಿನ ಶಂಕರಾಭರಣ ಬ್ಲಾಗಿನ ಕೃಪೆ

  67 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ – ೩೦ – ಸಮಸ್ಯೆ”

 1. ಮರುಕ೦ ಪುಟ್ಟುವೊಲಿಹ ತಾ೦
  ತಿರುಗಲ್ ದೇಶವಮನಾಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗ೦
  ಶರಣಾಗತಿಯ೦ ಪೊರೆವಾ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನ್ ಆದನು ಶಿಷ್ಯನ್

 2. ವರನಾ ಮೂರ್ಖತೆಯ೦ ತಾ೦
  ಪರಿಪರಿ ವಿಧದೊಳ್ಗೆ ತಿದ್ದಲಾ ಸತಿ, ಪತಿಯು೦
  ಸರಿಯೇ೦ ತಪ್ಪೇನೆ೦ಬುದ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  ಗುರುಪತ್ನಿ – ಗುರುವೇ ಪತ್ನಿ

  • ಪ್ರೇಮಭಕ್ತಿಮಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಭ್ರಾಮಕಂ ಸೋಮಪೂರಣಂ

  • ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು: ಗುರುಪತ್ನಿ = overweight wife! ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಮಾತು intimidatingಆಗಿಯೂ, ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವನಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ಕೋರಿ/ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷದಲ್ಲಿರದೆ ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ.

 3. ಗುರುವಿಂದಜ್ಞಾನ ಕಳೆದು
  ಗುರುತರದಾಜ್ಞೆಯನು ಪಡೆದು ಪೊರಡುವ ಮುನ್ನಂ|
  ಗುರುಪುತ್ರಿಯ ಗೆದ್ದ ಬಿಡದೆ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ, ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್||

  • ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಹಾರ. ಪದ್ಯಶಯ್ಯೆಯೂ ಚೆಲುವಾಗಿದೆ.

  • ಗುರುಪುತ್ರಿಯನ್ನವನ್ ಗೆ –
   ಲ್ದರು ಮತ್ತಾ ತಾಯ ಕೋರ್ದನೇ ಆ ಭಂಡನ್ ?

   🙂

   • ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ! ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ
    ನೆಯ್ಯಲೆಳಸೆ ಮೂರು ಮಾರದಾಗುವುದಿಂತೇ!

    *ಗುರುಪುತ್ರಿಯ ಪಡೆದ ಬಿಡದೆ

 4. ಪ್ರಕೃತಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಲವು ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದಷ್ಟೆ; ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು:

  ಚಿರಪರಿಚಿತಮಲ್ತೆಮಗಂ
  ಪುರಾಣಕಥೆ ಚಂದ್ರ-ತಾರೆ-ಸುರದೇಶಿಕರಾ|
  ಒರೆಯುವುದೇನಿನ್ನದರಿಂ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ!!!

  (ಕಾಕುವಿನ ಬಲದಿಂದ ಹೊಮ್ಮುವ ವ್ಯಂಗ್ಯವಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರೇತ)

  ಪುರುಷೋತ್ತಮಮಾಸವ್ರತ-
  ಧುರಂಧರಂ ವಿವಿಧದಾನದಕ್ಷಂ ರತ್ನಾ-
  ಭರಣಪ್ರದಾನಕೆನುತುಂ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ||

  (ಅಧಿಕಮಾಸವ್ರತದಲ್ಲಿ ನಾನಾವಿಧದ ದಾನಗಳನ್ನೀಯುವಾಗ ಮಿಗಿಲಾದ ದಾನಗಳಿಗೆಂದು ಗುರುಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆಯ್ದ ಶಿಷ್ಯನ ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತ)

  ಗುರುವಿಂ ದಕ್ಕಿದ ಶುಚಿರುಚಿ-
  ಭರಕಾವ್ಯದ ಪಾಠಕೌಶಲಮನೇನೆಂಬೆಂ?
  ಪರಿಮಳಿಸುತ್ತಿರೆ ಮನೆಯನ-
  ಗುರು, ಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ!

  (ಶುಚಿ = ಶೃಂಗಾರ, ರುಚಿ = ರಸ, ಅಗುರು = ಪರಿಮಳಕಾರಕದ್ರವ್ಯ)

  • ಪೌರಾಣಿಕವದು- ಬೀಜಂ
   ಪೂರಣ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ದಾನ – ತರುವೋಲ್ ಬೆಳೆದುಂ
   ಮೂರೆನೆಯದಲ್ತೆ – ಫಲಮದು
   ಕೋರೈಸಿಹುದೈ ತ್ರಿನೇತ್ರ ರಾಗಚ್ಛವಿಯಿಂ

   • ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರತ್ಯಯಮಾಧತ್ತೇ ಸ್ವಗುಣೇಷೂತ್ತಮಾದರಃ (ಕಾಳಿದಾಸ)”

    ಎಮ್ಮ ಗುಣಂಗಳೊಳೆಮಗಂ
    ಸುಮ್ಮಾನಮೆನಿಪ್ಪುದಲ್ತೆ ಮೆಚ್ಚೆ ಬುಧರದಂ|

 5. ಮರುಳನ್, ನಸುಕಿನ ನಿದ್ರೆಯೊ
  ಳಿರುವಗೆ ಕನಸೊಳ್ಗನೇಕ ವಧುಗಳ ಸಾಲ್ಗಳ್ |
  ಬಿರಿವೆದೆ, ತೆಳು ಸೊಂಟದೆಳೆ ಚಿ –
  ಗುರು ಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ ||

  • ರಾಮ್,
   ಈ ಪದ್ಯ direct speechನಲ್ಲಿದ್ದಂತಿದೆ. ಅವನು ಯಾರದೋ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರದೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲವೆ? ‘ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ’ ಎನ್ನುವುದು ‘ಧನ್ಯನೆನ್ನಯ ಶಿಷ್ಯಂ’ ಎಂದೇ ವೇದ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ 😉

  • Splitting the keyword into a new one is amazingly good – the usual differentiator of Ram

  • ಪದ್ಯವಿದಿರಲೇನ್ ದಿಟದನ
   ವದ್ಯಂ, ನಿಜಶಿಷ್ಯ ನಲ್ತೆ ರಸಿಕವರನ್ ತಾಂ|
   ಮದ್ಯಪ-ಚಂಡಾಲ ಮಠಿಯ
   ಸದ್ಯ ಪೊಗಳಲೇಕೆ ಚೋರಗುರುವೊಲ್ ರಾಮಾ!

  • ಪ್ರಸಾದು,

   ಎಳೆಚಿಗುರು ಪತ್ನಿಯನೆ ತಾ
   ನೆಳಸಿದ ಮರುಳನ್ನದೆಂತು ಮೆಚ್ಚದೆ ತಡೆವೆಂ ?
   ಬಳುಕುವ ಕನ್ಯೆಯ ಸಂಗವ
   ಬೆಳೆಸಿರೆ ಪಾಪ ಕನಸೊಳ್ಗದೇಕೆ ಕಳವಳಂ ?

   • ಕನಸೊಳ್ ಕಂಡುದ ಭಾಗ್ಯ
    ವೆನಲಕ್ಕುಮೆ, ಸುಖವದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವೇ?
    ವಿನಿಪಾತವ ನೀ ಕಾಣೆ ಲ
    ಲನೆಯ ಬದಲು, ದೀರ್ಘಜೀವಿ ನೀನೆಂಬರಲಾ!
    (ವಿನಿಪಾತ = ಸಾವು)

    • ಕನ್ಯೆಯು ಕನಸೊಳ್ ದಕ್ಕಿರೆ
     ಧನ್ಯತೆಯುಂ ಸ್ವಪ್ನ ಸೀಮಿತವದಾಗಿಹುದೈ
     🙂

    • ಎನ್ನಾಕ್ಷೇಪಂ ಕನಸಿನ
     ಬನ್ನಕೆ ತಾನಲ್ಲ,ವೆಚ್ಚರದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಂ||

  • ಸೊಂಟಂ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪೋಲ್ತಿರೆ
   ನಂಟೊಪ್ಪುಗುಮಲ್ತೆ, ಚಿಗುರಿಗೆಂತುಪಮಿಪುದಯ್?
   ಕಂಟಕಮೇಮ್ ಕವಿಸಮಯಂ?
   ತಂಟೆಯನೆಸಗಿದೆನೆನುತ್ತೆ ಬೇಸರಿಸದಿರಿಮ್:-)||

   ಸೊಂಟವೇ ಚಿಗುರಾದರೆ ಚಿಗುರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುವ ಬೆರಳುಗಳಿಗೋ ತುಟಿಗೋ ಉಪಮೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚಕಾರ ಬರದೇ?:-)
   ಈ ಕವಿಸಮಯದ ಸಮಯಾಸಮಯವೆಂತೇ ಇರಲಿ, ಪರಿಹಾರದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೀಲಕಪದದ ಮುರಿತದಲ್ಲಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಸೊಗಸು. ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ
   “ಬಿರಿವೆದೆ, ಬಡನಡು, ತುಟಿಯ ಚಿ-
   ಗುರು, ಪತ್ನಿ………” ಎಂದು ಸವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು

   • ಗಣೇಶ್ –

    ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗದೆಂದು ಬೇಸರವಿಲ್ಲೈ

    ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿದ್ದ ಉಪಮೆ :: “ಎಳೆ ಚಿಗುರಿನಂಥ ಪತ್ನಿ”. ಚಿಗುರಿನ ಉಪಮೆ ಬರಿ ತುಟಿಗೋ, ಬೆರಳಿಗೋ ಅಲ್ಲ; ಇಡಿಯ ಪತ್ನಿಗೆ 🙂
    ಆದರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಡನೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ 🙁

  • ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆ ರಾಮ್ 🙂

 6. ಗುರುಕುಲದಧ್ಯಯನದೊಳಾ
  ಪೊರೆದವಳ೦ ಮನವಹರ್ನಿಶ೦ ನೆನೆನೆನೆಯಲ್
  ಮರುಜನ್ಮದೆ ತಾಯಾಗೆನೆ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  • One of the best pooranams. Congrats Soma.

   • ಒಡನೊಡನೆಯೆ ಚೆಲುವೆಸೆಯುವ
    ನುಡಿಯೊಡತಿಯ ನೇವುರಂಗಳಂತೆವೊಲುಲಿವಾ|
    ಕಡವರದಂತಪ್ಪ ಕವಿತೆ-
    ಯೊಡಲಂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಪಡಿನುಡಿವ ನೀಂ ಧನ್ಯರ್!!

  • clap clap

  • ಅತ್ಯದ್ಭುತಮೀ ಪರಿಹೃತಿ-
   ಕೃತ್ಯಂ ಸಮುದಾತ್ತಭಾವಭಾಸುರನೃತ್ಯಂ|
   ಸತ್ಯಮಿದೋ ನುಡಿವೆಂ ಸಾಂ-
   ಗತ್ಯಂಗೊಂಡಿರ್ಪಳಲ್ತೆ ಸರಸತಿ ನಿಮ್ಮೊಳ್||

  • ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಚ೦ದ್ರಮೌಳಿಯವರೇ, ಪ್ರಸಾದು

   ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ನನಗೆ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲು ಬಹಳ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ:-)

  • ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೋಮ.

  • ಹಾರಮಿದೌ ಸೋಮೌ ಪರಿ-
   ಹಾರಕಿದೌ, ಸಾರಸಂಗತಂ ಗಡ ಪಾಕಾ-
   ಹಾರಕಿದೌ, ಸಮವಿಭವವಿ-
   ಹಾರಕಿದೌ, ರುಚಿರಪೂಜ್ಯನೀ ಒಳವಿಗಿದೌ
   [ಒಳವು = ಅಂತರಂಗ]

   • ಜೀವೆ೦, ಹೊಳ್ಳ,

    ಧನ್ಯವಾದಗಳು:)

   • Ravindra,

    ಕವಿ ಸೋಮನಲ್ಲದೆ ಸ್ತ್ರೀ,
    ರವಿ ನಿನ್ನಯ ನುತಿಗೆಪಾತ್ರಳಾಗಿಹಳಾವಳ್?
    ಇವರೀರ್ವರಲ್ತೆ ’ಔ’ವೆ
    ನ್ನುವ ಪುರುಷರು: ಶಕ್ತಿ-ಜಗ್ಗರು ವಿದೂಷಕರ್+ಐ||

    ‘ಔ’ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗವಾಚಕ. ’ಐ’ ಪುಲ್ಲಿಂಗವಾಚಕ. ಔ ಎನ್ನುವ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರೇ – ಶಕ್ತಿಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗೇಶ್.

 7. ವರನು ವಧುವಂ ಪೊತ್ತು
  ವರ ನವ ವಧುವಂ ಪೊತ್ತುದೆ
  ಗಿರಿಯೇರಿ ಗುಡಿಯೆಡೆಗೋಡುವೀ ಪರಿಪಾಠಂ |
  ಹರಕೆಯ ಹೊರೆಗೆ ಬೆದರ್ದು ಹ –
  ಗುರು ಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ ||

  [ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬೆಟ್ಟವೇರುವ ಹರಕೆ (ref: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ) ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯ, ಹಗುರು (light) ಪತ್ನಿಗಾಗಿ ಕೋರಿದ 🙂 ]

  • ಭಾರ್ಯಾ – ಭರ್ತೃ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೇಯೆ 🙂

  • ಮೊನ್ನಿನ ಎಲ್ಲೋರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡುಬರದೆ, ರಾಮ್ ಈ ಮಾತು ಆಡಬಾರದಾಗಿತ್ತು!

   • ಪ್ರಸಾದು,

    ಅತಿ ಮನೋಹರ ಯಾತ್ರೆಯೊಳು ನೀವ್
    ಸತಿಯಗೂಡಿಯೆ ಬಂದಿರೈ ದಿಟ –
    ವತುಲ ನೆನಪನೆ ಪೊತ್ತು ಮೇಣ್ ಗಿರಿಯೇರುತೆನ್ನವೊಲು

    [ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಬಂದರೂ, ನನ್ನಂತೆಯೇ ಬರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಅತುಲವಾದ ನೆನಪನ್ನು ಹೊತ್ತು, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲಗಳೆಡೆಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಏರಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವೇ ಹೌದು ]
    🙂

    • ಎಲ್ಲೆಡೆಗೆ ‘ನಾ ಬತ್ತೆ, ನಾ ಬತ್ತೆ’ ಎಂಬುವವ
     ಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಮಲೆಯನು|
     ಹಲ್ಲಿಯಂದದೆ ಹತ್ತಿ ಹಾಳಾಗಿಹೋಗೆನ್ನೆ
     ಗಲ್ಲು ತಪ್ಪಿದನಿತೇ ಖುಷಿಯದಾಯ್ತೈ||

     • ಪ್ರಸಾದು,

      ಅತ್ತೆಯಾ ಮಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಪಾನಿಗಳೆದುರು
      ಎತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿರೇ! ಧೈರ್ಯ ನಿಮದು.
      ಕುತ್ತಿಗೆಯು ಬಿಡುವಾಗಿ ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದಿರಂದು
      ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ ರಾತ್ರಿಯೂಟಕಿಂದು

   • ಜೀವೆಂ,

    ಉಪವಾಸ ವನವಾಸವೇನಲ್ಲವಪರೂಪ
    ಕಪಟವಾಡದಿರಿ ಸಂಸಾರಿಗರು ನೀವ್!
    ದುಪಟವಾಗಿರಲೆನ್ನ ಕಟಿಭಾಗ, ವರವಲ್ತೆ
    ಲುಪವಾಸವಿರುವುದಾಗೀಗಲೊಮ್ಮೆ||

    • Honed:
     ಉಪವಾಸ ವನವಾಸವೇನಲ್ಲವಪರೂಪ
     ಕಪಟವಾಡದಿರಿ ಸಂಸಾರಿ ನೀವೂ!
     ದುಪಟವಾಗಿರಲೆನ್ನ ಕಟಿಭಾಗ, ಲೇಸಲ್ತೆ
     ಲುಪವಾಸವಿರುವುದಾಗೀಗಳೊಮ್ಮೆ||

  • ವರನು ವಧುವಂ ಪೊತ್ತು…The line needs a laghu

  • ಮೊದಲ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಎಡವಿದೆ; ಹಗುರುಪತ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ಅರಿಸಮಾಸ!:-)
   ವೈನೋದಿಕಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಚೆಲುವೆನಿಸಿದೆ.

  • ಛಂದದೆಡವಿಗೆ ಮನ್ನಿಸೆನ್ನುತ
   ಮುಂದೆ ಹಳಿಯುತಲರಿಸಮಾಸವ
   ತಂದಿರುವೆ ನಾ ಧನ್ಯವಾದವನೆಲ್ಲ ನುಡಿಗಳಿಗೆ
   ಚೆಂದದಾ ಪರಿಹಾರವೀಯುತ
   ಬಂಧುರದ ಭಾವಗಳ ನೇಯುತ
   ಗಂಧ, ಚಂದನಗಳನೆ ಪೂಸಿದ ಧೀರರಿಗೆ ಮಣಿವೆ

 8. ಪ್ರಯತ್ನ :

  ವರಕವಿ ಪೂರ್ವದಿ ತವರಲಿ
  ಮರುಗುತ ರಿಕ್ತತೆಗೆ ಗಮ್ಯವ ನೆನೆದು ಸೋತನ್
  ಬರಿಗೈ ಗುರುಮನೆಗೊಯ್ಯುತ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  • ಕಲ್ಪನೆ ಹೊಸತಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಭಟ್ಟರೇ!

   • ೨ನೇ ಹಂತ :

    ಸಂದುದು ಬಾಲ್ಯವು ಕಷ್ಟದಿ
    ಮಂದಸ್ವರದಿಂ ಕಾಣ್ಕೆಗಸಹಾಯ ನಾಗಿಹೆ
    ನೆಂದೆನುತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ನಮಿಸಿ
    ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

 9. ಬಿರುಸಾಗಲವರ ಬಂಧಂ
  ಮೊರೆಯಿಡೆ ಪಿರಿಯಂಗೆ ಪತಿಯು ಸಂಕಟದೊಳ್ಗಂ |
  ಪರಿಹರಿಸಿದನೈ ಕಲಹವ
  ಗುರು, ಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದಂ ಶಿಷ್ಯಂ ||

 10. ಗುರುಕಾಣಿಕೆ ಯೆಂದಾತಂ
  ಅರಿದಾದುದನೆಸಗಿ ಯೊಪ್ಪಿಸಲ್ ತಿರುವಡಿಯೊಳ್
  ವರ ಬೇಡಿತ್ತೆನೆನಲ್ಕಾ
  ಗುರು, ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  ಪತ್ನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಮದುವೆಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ

  • ಸೊಗಸಾದ ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಪಾದದ ಮೊದಲಿಗೆ ವಿಸಂಧಿದೋಷ ಬಂದಿದೆ. ತಿರುವಡಿ ಎಂಬ ಪದಪ್ರಯೋಗವು ತಮಿಳನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿದರೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಿದ್ದು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ:-) ಮೂರನೆಯ ಪಾದದ ವ್ಯಾಕರಣವೂ ಶೋಧನೀಯ.

   • ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ. ಸವರಿದ್ದೇನೆ; ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೂ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ

    ಗುರುಕಾಣಿಕೆಯೆಂದಾತಂ
    ಗರಿದಪ್ಪುದನೆಸಗಿ ಯೊಪ್ಪಿಸಲ್ ತಿರುವಡಿಯೊಳ್
    ವರಮಿತ್ತೆ ಬೇಡೆನಲ್ಕಾ
    ಗುರು, ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

 11. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ

  ಬೆರಗ೦ ಪೊ೦ದಿದ ಹರಿಜಪ-
  ನಿರತ೦ ಗಯ್ವನ ವಿಚಿತ್ರ ತರ್ಕದೆ, ಪಾಪ೦
  ಪೊರುವಿರೆ ಭೋಕ್ತೃಗಳೆನುತಲಿ
  ಗುರು, ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದo ಶಿಷ್ಯನ್

  ಭೋಕ್ತೃಗಳೆನುತಲಿ = ಭೋಕ್ತೃಗಳೆ ಎನುತಲಿ
  ಗುರು – ತ೦ದೆ

 12. ಮರಣಿಸಿದ ಮಾತೆಯ ನೆನಪು
  ಚಿರವಾಗಿರೆ ಮಾತೃಪೂಜೆ ನಿರತವು ಸಾಗಲ್
  ವರುಷದ ನೋಂಪಿಯ ಮೊದಲಿಗೆ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆ ತಾನೊಲ್ಲೆನೆ
  ಪರಿಹಾರವೆ ಕಾಣದಾಗೆ ಋಣಮೋಚನಕಂ
  ಚರಣಾಶ್ರಿತನಾಗಿ, ಕೃಪೆಗೆ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ, ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

  ಗುರು-ತಂದೆಯು ; ಶಿಷ್ಯನೆ ಮಗ
  ನರೆವರ್ಷದ ಕಂದ ನಳುತ ಪಸಿವದು ಪೆರ್ಚಲ್
  ತ್ವರೆಯಿಂ ಪಾಲನ್ನೂಡಿಸೆ
  ಗುರುಪತ್ನಿಯನೆಳಸಿ, ಧನ್ಯನಾದನು ಶಿಷ್ಯನ್

 13. ಗುರು ಸ೦ಸಾರದಿ ಮೂಡಿಹ
  ಬಿರುಕ೦ ಕ೦ಡು ಗುರುದೋಷಮ೦ ಸೂಚಿಸಿರಲ್ |
  ಕಿರಿಯನ ದೆಸೆಯಿ೦ ಕ್ಷಮೆಯ೦
  ಗುರು, ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ ಧನ್ಯನಾದನ್ ಶಿಷ್ಯನ್ ||
  (ಕೊನೆಯೆರಡು ಸಾಲಿನ ಅನ್ವಯ – ಕಿರಿಯನ ದೆಸೆಯಿ೦ ಗುರು, ಪತ್ನಿಯ ಕ್ಷಮೆಯ೦ ಕೋರಿ, ಶಿಷ್ಯನ್ ಧನ್ಯನಾದನ್)

  • ಪರಿಹಾರಕ್ರಮಕೋಟಿ ಬಂದ ಬಳಿಕಂ ಮತ್ತೊಂದು ನೂತ್ನಕ್ರಮಂ
   ಸ್ಫುರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ಫುರಣಂ ರಸಾರ್ದ್ರಗತಿಯಿಂ ಪದ್ಯಾತ್ಮಮಂ ತಾಳಿ ಬಂ-
   ದುರುಸಂತೋಷಮನೀವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೆ ದಲ್ ಶ್ರೀಶಾ! ಭವತ್ಪ್ರಾತಿಭಾ-
   ಕರಣಂ ನಾನಿದನಲ್ತೆ ಮೆಚ್ಚಿದಪೆನೀ ಜಾಣಿರ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಳ್ ಸದಾ||

  • Shreesha, good parihaara 🙂

  • ರಂಧ್ರಾನ್ವೇಷಣ:

   ’ಕೋರಿ’ ಎಂಬುದನ್ನು ’ಕೋರೆ’ ಎಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ’ಕೋರಿ’ಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದೆ:

   ಗುರು-ಸ೦ಸಾರದಿ ಮೂಡಿಹ
   ಬಿರುಕ೦ ಕ೦ಡು ಮಠಿ ದೋಷವಂ ಸೂಚಿಸಿರಲ್|
   ಸರಿಗೊಳೆ ಗೇಹ ಕ್ಷಮೆಯಂ
   ಗುರು ಪತ್ನಿಯ ಕೋರಿ, ಧನ್ಯನಾದನ್ ಶಿಷ್ಯನ್||

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಮಣ್ಣ.

    ಪ್ರಸಾದು,
    ನೀವು ಹೇಳಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ…ಕಾರ್ಯ-ಕಾರಣ ಭಾವ ಬ೦ದರೆ ’ಕೋರೆ’ ಎ೦ಬುದರಿ೦ದ ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೆಚ್ಚು…
    ’ತ್ವಾ೦ತ’ ಅವ್ಯಯದ೦ತೆ sequence of events ಹೇಳಿದಾಗ(ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಭಾವ ಸ್ಫುಟವಾಗದೇ) ಅರ್ಥಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಇಲ್ಲಿರುವ ರೂಪವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು…

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)