Nov 132012
 

ಪದ್ಯಪಾನಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಪದ್ಯದ ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ:

  15 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ – ೪೬; ದೀಪಾವಳಿಯ ವರ್ಣನೆ”

 1. ಆರದುತ್ತಿ ಬಿತ್ತ ಹತ್ತಿ
  ಯಾರದೊತ್ತಿ ಬಂದ ಬತ್ತಿ
  ಸೇರಿತಾವ ಗಾಣದೆಣ್ಣೆ
  ಏರಿದಾವ ಕಾವ ಕಾಣೆ |

  ಹಾರಿ ಕಂಡುದಾವದರುಣ
  ಹೀರಿತಂದುದಾವ ಕರುಣ
  ತೂರಿಬಂದುದುರಿಯ ಗುರಿಯು
  ತೋರಿಬಂದ ಹರಿಯ ಗುಡಿಯು |

 2. 2ನೇ ಪದ್ಯದ 2ನೇ ಸಾಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ
  “ಹೀರಿ ಕಂಡ ಕಾವ ಕರುಣ”

 3. ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಮೌಕ್ತಿಕಮಾಲೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಸಿದ್ದೀನಿ

  ಚಂಡವಿತಂಡಂ ಗಡ ಸಿರಿವೆಂಡಂ |
  ದಂಡಕಮಂ ಮತ್ತೊಡನಣುಗುಂಡಂ |
  ಗಂಡರ ತಂಡಂ ಹೊಡೆವುದಖಂಡಂ |
  ಡಂಡ ಡಡಂ ಡಂ ಗುಡುಗುವುದಂಡಂ ||

  ವಿತಂಡ- ಆನೆ (ಆನೆ ಪಟಾಕಿ)
  ಸಿರಿವೆಂಡು= ಸಿರಿ+ಪೆಂಡು- ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಟಾಕಿ)
  ದಂಡಕ- ಸರ (ಸರ ಪಟಾಕಿ)
  ಅಣುಗುಂಡು- atom bomb
  ಗಂಡರ್- ಧೈರ್ಯವಂತರು

  • Cool!!!

  • ಸ್ಫೋಟಕಾಸ್ಫೋಟನಾಟೋಪಮೇ ಟೀಕಿತಂ
   ಧಾಟಿಯಿಂ ಧಟ್ಟಿಪಾರ್ಭಾಟಮೇ ಟಂಕಿತಂ|
   ಝೋಟಿಕಾssಖೇಟಿಕಾಪ್ರಖ್ಯಮೀ ಟುಂಟುಕಂ
   ಚಾಟುಪದ್ಯಂ ಚಟಚ್ಚೇಟಮಾರ್ಭಾಟಿಗಂ||

   • ಧೂರ್ಜಟಿ ಜಟೆಯಂ ಝಟ್ಟನೆ
    ನಿರ್ಝಟಿಸಿ ಭರಾಟಿಯಿಂದ ನೆಟ್ಟನೆ ನೆರೆವಾ |
    ಜಜ್ಝಟಿ ನಿಮ್ಮಯ ಪದ್ಯಂ
    ಉಜ್ಝಟಿ ಸರಿಸಿದೊಡೆಯರ್ಥ ಥಟ್ಟನೆ ತಿಳಿಗುಂ ||

    • ಧನ್ಯವಾದ; ಆದರೆ ಜಜ್ಝಟಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಝಟಿ ಎಂದರೆ ಏನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ:-)
     ನಿಮ್ಮ ಕಂದದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಶುದ್ಧಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುವಂತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಪರಿಚಯ ನನಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುವಿರಾ?

     • Thanks

      ಜಝ್ಝಟಿ- ಭೋರ್ಗರೆವ ನೀರು
      ಕುಜ್ಝಟಿ- ಇರಿಚಲು, ಇಬ್ಬನಿ

      ಕ್ಷಮಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕುಜ್ಝಟಿ ಎಂದಿರಬೇಕಿತ್ತು. ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಜ್ಝಟಿ ಎಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.

 4. Srikanthare :), tumba chennagide

 5. ಭಪ್ಪರೆ! ಪಟಾಕಿ ಸುಡುವ೦
  ಠಪ್ಪನೆ ಢಬ್ಬೆನೆ ಢವೀಲು ಢಮ್ಮೆನುತೀಗಳ್
  ಗಪ್ಪೆನುತಿರ್ಪೆಯೆ? ಭಯವೇ-
  ನೊಪ್ಪುವುದೇ೦ ಕಣ್ಗೆ ಸುರ್ರುಫರ್ಗಳ್ ಫುರ್ಗಳ್?

  • ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೋಮರವರೆ.ನಿಮ್ಮ ಕಂದ ಮುದ್ದಾಗಿದೆ, ಕೊನೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ (ಸುರ್ರುಫರ್ಗಳ್ ಫುರ್ಗಳ್)

   • ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಕಾ೦ತ್ ಅವರೆ,

    ಧೈರ್ಯದವರಿಗೆ ಠಪ್ ಢಬ್ ಢವೀಲ್ ಢಮ್ ಪಟಾಕಿ, ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಸುರ್ರುಫರ್ಗಳ್ ಫುರ್ಗಳು (ರಾತ್ರಿ ಸುಡುವ ಬೆಳಕಿನ ಪಟಾಕಿಗಳು – ಸುರ್, ಫರ್, ಫುರ್… ಎ೦ಬಷ್ಟೇ ಶಬ್ಧದಿ೦ದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದನೀಡುವವು)

 6. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

  *ಸರಪಟಾಕಿ, ಹೂಕುಂಡ:*
  ಮೊದಲಗ್ರೇಸರನಿಂಗೆ ತೋರ್ದ ತಿಳಿವೇ ಸಂವಾಹನಂಗೊಂಡು ತ-
  ಪ್ಪದೆ ಸಾಗಲ್ಕಡೆಗಿರ್ಪನತ್ತಣಿಮಿದಯ್ ವೇಣೀಕೃತಸ್ಫೋಟಕಂ
  ಪದುಪಿಂದಾಂತ ವಿಭೂತಿಯಂ ಚಯನದಿಂದನ್ಯರ್ಗೆ ಕೋ ಎಂಬುದೇಂ
  ಮುದದಿಂ ನೀಳ್ದಪ ಪುಷ್ಪಕುಂಡತಪನಂ ಸನ್ಯಸ್ತಭಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂ

  *Cracker-role* is akin to the knowledge attained by first person (leader) and which gets conducted to the last in the chain with full efficiency.
  *Flower pot*’s bright and beautiful discharge reminds the sage who renounces every possession he has ammassed with vigour.

  *Rocket*
  ಕಾಲದೇಶದನುವರ್ತಿಯಂಕಮಂ
  ಪಾಲಕಂ ರಚಿಸೆ ಮರ್ತ್ಯರಾಟಮೇ
  ನೀಲಿಯಾಂತ ತೆರೆಯೊಳ್ ದ್ಯತಿಸ್ಫುರ-
  ಲ್ಲೀಲೆ ಪೂಗಣೆಗಳಂತೆ ಬಾನಿನೊಳ್
  *Rocket* represents flashes in the sky akin to temporary flamboyance of individuals life in time and space continuum of cosmic order.

  *ಭೂಚಕ್ರ*
  ಸಿಂಗರಂಗೊಳಿಪರಲ್ತೆ ರಾತ್ರಿಯೊಳ್
  ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ವಿಲಾಸಚಕ್ರದಿಂ-
  ದಂಗಳಂ ಬೆಳಗೆ ವರ್ತುಲಂಗಳಿಂ
  ಕಂಗಳುತ್ಸವಮನೀವುದೊಳ್ಪಿನಿಂ
  *Ground Chakra* is pleasing to eyes like circular Rangolis laid out in night in front of house

  *ನಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಸುವ ಪಟಾಕಿಗಳು*
  ಬೆಳಕಿsನs ಬೀಜಮsನೊಲವಿಂದೆs ಬಿತ್ತsಲುs
  ಫಲಮೀವುದಲ್ತೆs ಮರನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ
  ನಲಿವಿಂದೆs ಕೃಷಿಕಂ ಬೆರಗಾಂಪಂ
  *Sky crackers*
  The farmer who planted a spark is astonished to see the seed developing into gigantic flowering tree within no time

  *ಸುರುಸುರಯಬತ್ತಿ*
  ಬೆಳಕಿನ ಮಷಿಯಿಂದೊರೆವರ್
  ತಿಳಿವಿಂಗೊಗ್ಗದ ವಿಶೇಷಕಾವ್ಯಮನೆಲ್ಲರ್
  ಕಳೆಯಲ್ಕಕ್ಷರನಿಕರಂ
  ಪುಳುಕಂಗೊಳ್ಳುತಲದೇಕೊ ಕುಣಿವರ್ ಲೋಗರ್
  *Sparklers*
  From ink of sparkle people are writing a special epic. Its amazing to note that they are enjoying even when their writing is lost without any recording.

  ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)