Mar 202016
 

ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ವೀರ ದ್ವಿಜರಿಗೆ
ಪರಮವೇದದ ಸಾರ ಯೋಗೀ-
ಶ್ವರರ ತತ್ವವಿಚಾರ ಮಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗುಣ
ವಿರಹಿಗಳ ಶೃಂಗಾರ ವಿದ್ಯಾ-
ಪರಿಣತರಲಂಕಾರ ಕಾವ್ಯಕೆ
ಗುರುವೆನಲು ರಚಿಸಿದ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತವ

ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಈ ಪದ್ಯದ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು (parody) ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪದ್ಯಪಾನದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆಯ ಕುರಿತ ಸಪ್ತಾಹದ ಪೂರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು http://padyapaana.com/?p=1480

 

  58 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ – ೧೯೪: ವಿಡಂಬನೆ (parody)”

 1. ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ, 🙂

  ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ನೀರ, ದ್ವಿಜರಿಗೆ
  ಪರಮಭೋಜನಸಾರ, ಭೋಗೀ-
  ಶ್ವರರ ವಿತ್ತವಿಚಾರ (ಪಿತ್ಥವಿಕಾರ), ಮಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ನರಿಯ ಗುಣ
  ವಿರಹಿಗಳು ಬೇರೊಬ್ಬರನರಸೆ
  ಪರಿಣತಿಯ ಬೋಧವಿದು, ಕಾವ್ಯಕೆ
  ಗುರುತದುಂಟೇ ನೀಲಕಂಠನೆ ರಚಿಸೆ ಭಾರತವ

 2. ಅರಸುವವರಿಗೆ ‘ನೀರ’ ವಿರಸದೊ
  ಳಿರಲದುವೆ ನಿಸ್ಸಾರವಿನ್ನಿದ-
  ನರಸಿ ಭಾಮಿನಿಯೊಳೊರೆದವರೇ ಪರಮ ಪಾಮರರುI
  ಅರಸಲಿದರೊಳಗೇನರಸದಿರೆ
  ಕೊರಗೆ?ನೆ೦ಬಾಷಾಢಭೂತಿಗೆ
  ಬರ ಸೆಳೆದೆಳೆದು ಹೆಂಗಳೆಯರಿಗೆ ಬೋಧಿಸವ ಕಥೆಯು II

  • ಭಾಲ ಅವರೆ, ಯಾವ ಕಥೆ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಯೋಗ್ಯತಾಪದ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

 3. ಹಿರಿಯರಿಂಗಿದು ಧರ್ಮಕಾರ್ಯವು
  ಕಿರಿಯರೊಳು ಜೋಡಿಯನು ಹೊಸೆವುದು
  ಇರರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟದು ಕೂಡಿಬರುವರೆಗಂ|
  ಹರಯದವರಿಗೆ ಮೋಜುಮನಿತೇ
  ಹೆರುವ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರಸವವೇದನೆ
  ಹರಿಯದೆಜಮಾನನಿಗೆ ಸಂಸಾರಮದು ರವರವಮೇ||

 4. (ದೇವರಾಜ)ಅರಸುಗಳದೈ ದಲಿತದುನ್ಮುಖ
  ಒರುವರಲ್ಲೀರ್ವರಲೆ ಹಾರ್ವರು (ಗುಂಡೂ ರಾವ್, ರಾ. ಹೆಗ್ಡೆ)
  ಬರಲು ನಂತರಮನಿತೆ ಶರಣರು (ಬೊಮ್ಮಯಿ, ಪಾಟಿಲ್) ವಿವಿಧರನಿಬರು ಮೇಣ್|
  ಕರುನಡದ* ಸಂಸತ್ತು ವೇದಿಕೆ
  ಕುರುಬ ಈಡಿಗ ಗೌಡರೆಲ್ಲಗೆ
  ಬರೆಹವನು ಗೈದಿರ್ಪ ದೇವಾಡಿಗರಿಗಂ (ಮೊಯಿಲಿ) ಮೇಣಿಂ||
  *ನಾಡ ಹೆಸರು ಕಂನಡ, ನುಡಿಯ ಹೆಸರು ಕಂನುಡಿ -ಶಂ. ಭಾ. ಜೋಷಿ

 5. ತುರಿಸುತಿರಲದು ಹಾಯೆನಿಸುತುಂ,
  ಕೆರೆತದಿಂ ರೇಗಿರಲು, ವೈದ್ಯಗೆ
  ತೆರತೆರನ(ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ) ನೋಟುಗಳವೋಲಾ ವ್ರಣವು ಕಾಂಬುದಲೆ|
  ಬರೆಯಲಾತನು(Prescription) ಲೇಪಗಳ ಮೇಣ್
  ಕಿರಿದು-ಹಿರಿದಿಹ ಮಾತ್ರೆಗಳನಂ
  ತುರಿಪುದಲೆ ಸುಖದಿಂದಲೋಷಧ್ಯಾಪಣನ ಕರವು||
  (ಓಷಧ್ಯಾಪಣಿ=Pharmacy)

 6. ಹರಿಸೆ (ನೀರು) ನೀರಾವರಿಯು ಗದ್ದೆಗೆ
  (ಚೂರ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ) ಮರಳಿಸಲು ಆಸವವು ಪಾನಿಗೆ
  ಇರಿಸೆ ಶೀತದ ಪೆಟ್ಟಿಯೊಳಗಡೆ
  ವರವು ಹೆಣಗಳ (ದೂರದೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ)ನಂಟಗೆ||

 7. ತಿರುಕನಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆಯುದೊರಕುವುದು
  ಮರೆಗುಳಿಗೆ ನೆನಪುಗಳೆ ಹರಿವುದು
  ಮರಕೆ ನೆಳಲಂ ನೀಡಿ,  ಫಲಪುಷ್ಪಗಳ ಪೆರ್ಚಿಪುದು|
  ಬರದ ನೆಲಕೆ ಸಲಿಲವ ಕಾಣಿಸು
  ತಿರಲು ಕಾರಣವಿದುವೆ ಕೇಳ್ ಶ್ರೀ
  ಧರನ ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯದಿಂದಿಂತೆಲ್ಲವಾಗುವುದು|

  • ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಒಂದಕ್ಷರವನ್ನಾದರೂ ಓದಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ಕವಿಗಳು. ಈಗ…
   ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವಸೂರಿಗಳು ಪೇಳಿಹರಯ್ಯ
   ಮುನ್ನ ತಮ್ಮಯ ಕೃತಿಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯನು|
   ಇನ್ನೆಗಂ ಪಠಣದಿಂ ಸಿಗುತಿದ್ದುಮೀಗಳೇಂ
   ನಿನ್ನ ರಚನಾಮಾತ್ರದಿಂ ಲಭ್ಯಮೇಂ?? 🙂 😀

  • ಹಹ್ಹಾ

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫಲಶ್ರುತಿ

 8. ಅರಳುತಿಹ ಜೀವಗಳಿಗಾತನೆ
  ಮರುಳಬೊಮ್ಮನು, ಮೇಣವರನುಂ
  ಜರೆಯವರೆಗಂ ಸಲಹುವನಿರುದ್ಧಂ ಗಡಾತನಲೆ|
  ಕರಗಲಾಯುವು ಲಯವಗೊಳಿಸುತೆ
  ಮರುಜನುಮಕಂ ದೇಹವನ್ಯವ
  ಕರುಣಿಪೀಶ್ವರರೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನೊರುವಂ ಮೇಣೇಂ||

 9. (Rich)ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ತೀರ ಅಗ್ಗವು,
  ಬರದೆ ದಾನದೆ ವಿಪ್ರರಿಂಗಂ,
  ಪರಮಯೋಗಿಗಳಿರುವರುಪವಾಸದೊಳವರ್ಗೇಕೈ|
  ಅರಮನೆಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಪಡೆವರು
  ಪುರದ ಉಗ್ರಾಣದೊಳ ಧಾನ್ಯವ
  ಚರಕೆ ಮಾತ್ರವೆ? ಮಾರಿ ಮಾಡರೆ ಬರಿದು ಭಾರತವ||

  • ಪ್ರಸಾದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಮಿನಿಯು, ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ, ಮುಂದುವರೆಯಲಿ

 10. ಅರಸುಗಳಿಗುನ್ಮಾದ, ದ್ವಿಜರಿಗೆ
  ಮರೆಯಲಾರದ ಭೋಜ್ಯ,ಯೋಗೀ
  ಶ್ವರರ ಮುಖದಿಂ ದೂರ ,ಮಂತ್ರಿಗೆ ಮೇಧ್ಯಮಾಗಿರ್ಪೀ
  ವಿರಹವೇಧನೆ ತವಿಪ ಮರ್ದನು
  ಪರಿಣತರ್ಗುಮ್ ಮೆಲಿಸೆ,ಭಾರತ
  ಗರಿಮೆ ಯಂಮೆರೆ ದಿರ್ಕು ವೀಳ್ಯವು ರಸದ ಹೊಳೆಯಾಗಿ!

 11. Just prolific 🙁
  ಅರಸರುಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ಕಿ ಆಮದು
  ಬರಿದೆ ‘ಬೀರ್’ಇದೆ ಮಧ್ಯವರ್ಗಕೆ
  ತಿರುಪೆಯೆತ್ತುವವರಿಗೆ ಕಳ್ಳಿಹ
  ಖರೆ ಗಡಂಗಿದು ಭಾರತಂ||

 12. ಕಲಿವವರ್ಗಿದೆ ಪಾಠಶಾಲೆಯು
  ಕಲಿತರೆಲ್ಲರ್ಗಿದುವೆ ವೇದಿಕೆ
  ಉಲಿಯ ಪಸರಿಸಿ ವೆರಸಿಕೊಳ್ಳುಗೆ ಸಮದ ಕಬ್ಬಿಗರ|
  ಖಿಲವುಗೊಳ್ಳದೆ ಕಾವ್ಯಭಾಮಿನಿ
  ಕಲೆಯ ಪೆರ್ಮೆಯು ಗಗನಕೇರುಗೆ
  ಚಲನಚಟುಲಂ ಪದ್ಯಪಾನಂ ದೇಶದೇಶದೊಳೈ||

 13. ಅರಸರನೆ ಬಿಡ ಪೋರ, ದ್ವಿಜರೆನೆ
  ಕೊರಮಗಾಗದಪಾರ ಕೂಗೇ-
  ನರರೆ, ತತ್ವವಿಚಾರ ಕಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಗುಣ
  ಗುರುಹಿರಿಯರಿಂ ದೂರವಿದ್ಯಾ-
  ಪರಿಣತರಲಂಕಾರ ಕೀಳ್ಮೆಗೆ-
  ಗುರುವೆ ಕನಯಕುಮಾರ ಜೇಎನ್ಯು ಪೀಡೆ ಭಾರತಕೆ

  ದೂರವಿದ್ಯಾಪರಿಣತರ – ದೂರ ಅವಿದ್ಯಾಪರಿಣತರ

 14. Womb on hire
  ಪೊತ್ತಳೊರ್ವಳು ತನ್ನ ಮಡಿಲೊಳು
  ಉತ್ತ ಭ್ರೂಣವ ತನ್ನ ಮಗಳಿಂ,
  ಹೆತ್ತಳೆಂಟನೆ ತಿಂಗಳೊಳ್ ಚಂದದಿಹ ಕೂಸೊಂದಂ|
  ಅತ್ತೆಯುಂ, (&) ಹೆಂಡತಿಯುಮವನಿಗೆ (The male of the couple)
  ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯು, (&) ಸವತಿಯವಳಿಗೆ (The female of the couple)
  ದತ್ತಮಾತೆಯುಮಲ್ಲದೆಲೆ ಮಾತಾಮಹಿಯು ಶಿಶುವ!!

 15. ನೆರೆಯ ಮನೆಗಿವ ದೂರ, ನಿತ್ಯದ
  ತರಲೆ ತಂಟೆಗೆ ಶೂರ, ಮಾತಿನೊ-
  ಳರೆದ ಮೆಣಸಿನ ಖಾರ, ಕಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿಯಿವ
  ಸಿರಿಯು ಕಾಲ್ಕೆಳಗಾಡುತಿದ್ದರು
  ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ ಕೇಳ್ವರ,
  ಹೊರುವ ಜನರಿಗೆ ಭಾರ ಕೊನೆಗೀತನ ಕಳೇಬರವು

  • ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

  • ಕೊನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಪಂಛ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಾಸ್ತವವು ಹಾಗೇನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ.
   ಬದಿಕಿರುವರೆಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತುಂ
   ವಿದಿತ ಪಾರಂಪರ್ಯವೆಲ್ಲವ-
   ನದನೆ ತನ್ನ ಕಳೇಬರಕ್ಕಂತ್ಯೇಷ್ಟಿಯೊಳು ವಡೆದು|
   ಚದುರನೀ ಆಷಾಢಭೂತಿಯು
   ಹದವ ಹಿಂಬಾಲಿಪರ ಕೆಡಿಸುತೆ (ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿ)
   ಪದವಿ-ಸಂಭಾವನೆಯು ಸಲಲುಚಿತರ್ಗೆ* ನಕ್ಕನಲೆ(in his grave)||
   *ಅಂತ್ಯೇಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತಾದಿಗಳಿಗೆ

 16. ಪಾ.ಪ.R..!
  ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ವೀರ, ದ್ವಿಜರಿಗೆ
  ಪರಮವೇದದ ಸಾರ, ಯೋಗೀ-
  ಶ್ವರಗೆ ತತ್ತ್ವವು, ಮಂತ್ರಿಬುದ್ಧಿಯು, ಸ್ಪೃಹ-ಅಲಂಕಾರ|
  ದೊರೆಯೆ ಜ್ಞಾನವದನಿಬರಿಂಗೆ
  ಹಿರಿದುಹೂಡಿಕೆ (Big investment) ’ವಾಗ್ಮಿವರ’ರಿಗೆ
  ಬರಿದೆ ರೂಪಾಯಿಂದೆ (1.00-purchase price of a second hand copy) ಲಕ್ಷವು ಗದುಗ ಭಾರತದಿಂ (earnings from discourses)!!

 17. ಅರಸುವಳಿಯವನೆನುತೆ,ದ್ವಿಜರಾ
  ಪರಮವೇದವ ಹಳಿದು,ಯೋಗೀ
  ಶ್ವರನ ಭಕ್ತನೆ ತಾನು,ಬೇರೇನೆನುತೆ,ಬೀಗುತಲಿ!
  ವಿರಹವೆಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಡೆಯಲು
  ಪರಿಣಯವೆ ಸಾಕೆನುತೆ,ಜನಪದ
  ಗುರುವೆನುತೆ ವರಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ,ರಾಧಿಕೆಯಾ!!

 18. (ಬ್ರಿಟೀಷ) ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ದೂರರಸಿಕ ಜ-
  -ನರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಖಾರ, ದುರ್ನಡೆ-
  -ಗುರುಗೆ ಸತ್ತ ವಿಚಾರ, ಮಂತ್ರಿ ಜನರಿಗಿದೆಲ್ಲಿಯದು?
  ನಿರಕ್ಷರಿಗಿದು ಘೋರ, ವಿದ್ಯಾ-
  -ಪರಿಣಿತನಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಕಾವ್ಯವು
  ಹೊರಲೆನಗಿದುವು ಬಹಳ ಭಾರವು ಹೇಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ?
  ( ದುರ್ನಡತೆಯ ಗುರು- ನಿತ್ಯಾನಂದ, ವಿದ್ಯಾಪರಿಣತ – ಭಗವಾನರು)
  ತಪ್ಪಾಗಿರಬೇಕು…ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ…. ನನಗೆ ವಿಡಂಬನೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

  • ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದೀಯ ಪುಟ್ಟೀ 🙂

   ನಿರಕ್ಷರಿಗಿದು ಅಂತ ಜಗಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಮೂರನೇಯ ಸಾಲನ್ನು ಸವರಿಸು

 19. ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ಸೇರ,ದ್ವಿಜರಿಗೆ
  ಪರಮ ಮೋದದ”ಸಾರ”ಯೋಗೀ
  ಶ್ವರರ ಪಥ್ಯಕೆ ಬಾರ,ಮಂತ್ರಿಜಗ ಕ್ಕೆ ವರ್ಜ್ಯ ಕಣಾ!
  ಸುರಿಯಲಿದು ಬಂಗಾರ,ಪಾಕದ
  ಪರಿಣತಿಗಲಂಕಾರ,ಭೋಜ್ಯಕೆ
  ಗುರುವೆನುತೆ ಕುದಿಸಿದ ಕುಮಾರ ಭಟ್ಟ ,ಬೇಳೆಯನು!!

 20. ಚರಿತೆಯೊಳಗಿವ ಜಾರ, ವನಿತೆಯ-
  ನರಸೆ ಜೀವನಸಾರ, ಭೋಗೀ-
  ಶ್ವರರ ತತ್ತ್ವಕೆ ಧೀರ, ಮಂತ್ರಿಗಣಕ್ಕುಮೇರ್ದ ಕಣ
  ಸುರರವೊಲೆ ಶೃಂಗಾರ, ಮದ್ಯದ-
  ಪರಿಣತರಲಂಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ
  ಗರಗಸಮೆನಲು ಮಲ್ಯ ಮೆರೆಯುತೆ ತೊರೆದ ಭಾರತವ

  ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಿ. ದ್ವಿ 😉

 21. ಯಾರೋ ಅನಾಮಧೇಯ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ…

  ಅರಸು ಗುಳಿಗೆಯ ನೀರ, ಸಜೆಯಿದು
  ಪರಮಖೇದದ ಸಾರ, ಯೋಗೀ-
  ಶ್ವರರೆ ಕೆಡುವ ವಿಚಾರ, ಮಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಗುಣ
  ದುರುಳರಿಗೆ ಬಂಗಾರ, ವಿದ್ಯಾ-
  ಪರಿಣತರಿಗಿದು ಘೋರ, ಕಾವ್ಯಕೆ
  ಕಿರಿಯತಮಮೆನೆಯೊರೆದುದೇಕೈ ಭುವಿಗೆ ಭಾರ ಥು… ವ್ಯಾ…

  ಸಜೆ – ಸಝಾ (ಉರ್ದು)
  ಕಿರಿಯತಮ – ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ… ಕಿರಿ, ಕಿರಿತರ, ಕಿರಿತಮ (ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಮಡಬಾರದು)
  ಥು ವ್ಯಾ – ಶಿ ದ್ವಿ

 22. ಅರಸುವನೆಯವನೇರ,ದ್ವಿಜರೊಳ್
  ಪರಮ ಸಲ್ಗೆಯ ಕೋರ,ಕುಕ್ಕೇ
  ಶ್ವರನ ಸತ್ವವಪಾರ!ರಾತ್ರಿರಣಕ್ಕೆ ಬಧ್ಧನೆ ನಲ್ !
  ವಿರಹಿಗಳ ಗೆಣೆಗಾರನುದ್ಯಾನ
  ಪುರಕವನಲಂಕಾರ!ಭುವಿಯೊಳ್
  ಗರಿಮೆಯಿಂತಿರೆ,ಮೆರೆದನಂದೇ ಗದುಗಭಾರತದೊಳ್!
  (ನಾಯಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರಲಾಗಿ ,ಬಹಳ ಕಡೆಗೆ)

 23. ಅರರೆ ! ಜಾಣಗೆ ಸರಳ, ಕೆಲವು ಜ-
  -ನರಿಗೆ ನಡುಕವಪಾರ, ಭೋಗೀ-
  -ಶ್ವರಗೆ ತತ್ತ್ವವು ಖಾರ ,ಕಾಪಿಯ ಪರಿಣತಗೆ ಸುಲಭ (copy)
  ಮರೆವರಿಗೆ ಬಲು ಘೋರ, ವಿದ್ಯೆಯ-
  -ನರಿಯದವರಿಗೆ ತಲೆಯ ಭಾರವು
  ತರಲೆ ಶಿಷ್ಯರು ಸೇರಿ ಬರೆಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯೀತೆರದಿ
  (ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಿಸಿ)

 24. ಅರಸುತಿರುವನು ತೀರ, ದ್ವಿಜನದೊ
  ಪರಮಮೋಹದೆ “ಸಾರ” ಯಾಕೀ-
  ತರದ ಸತ್ವವಿಚಾರ ಮಾತ್ರಮದವನ ಬುದ್ಧಿಗುಣ ।
  ವಿರಮಿಸುತದನಪಾರ, ಮಧ್ಯಾ
  ಪರಿಗಣಿಸವಂ”ಕಾರ”, ಚಾವ್ಯಕೆ
  ಗುರುವೆನುತೆ ರುಚಿಸಿರೆ ಕುಡಿಯುವನಾತ ಪಾಯಸವ ।।

 25. ಅರೆ ಸುಗಳಿಗೆಯೆ ಬೀರಿ ತಂಪನು
  ಮರೆಯುಮಾಗುವ ಮಾರುತಂ ಮಿಗೆ
  ಮರಳಿ ಬಹನ್ನಿನ್ನಾವಗೆನ್ನುತೆ ತಿಳಿದರಾರೈ ಪೇಳ್|
  ಉರಿಸಿಯೇಂ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚ ಭೋಗದು-(ಭೋಗದೆ+ಉದುರಿಸಿಯುಂ)
  ದುರಿಸಿಯುಂ ಪಾವುಗಳ, ಮರಗಳ (Reptiles and trees destroyed)
  ಕರುಣಿಸಂ ಕಡುವೇಸಗೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಯುತೆಮ್ಮೆಡೆಗೆ||

 26. ಅರಸುಗಳಿಗಿದು ಸ್ವೈರ, ವಣಿಜಗೆ
  ಪರಮಲಾಭದ ಸಾರ, ಯೋಗೀ-
  ಶ್ವರರು ತತ್ವಾರ,ವಿದು ಮಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧಋಣ|
  ವಿರಹಿಗಳು ಕಂಗಾಲು, ವಿದ್ಯಾ-
  ಪರಿಣತರಲಂಕಾರಮಾತ್ರರು,
  ಗುರುವ ನಿತ್ಯಾನಂದನಂದನ (ಅಂದನ) ಬೋಧಭಾವಕಮೈ||

 27. ಅರಸುಗಳಿಗೆ ವಿಹಾರ, ದ್ವಿಜರಿಗೆ
  ಕರಗಲುದರದ ಬೊಜ್ಜು,ಯೋಗೀ
  ಶ್ವರರ ಮಂತ್ರಧ್ಯಾನ, ಮಂತ್ರಿಜನಕ್ಕೆ ಸಂವಾದ,|
  ವಿರಹಿಗಳ ಮಧುರಗತ, ವಿದ್ಯಾ-
  ಪರಿಣತರ ಭಾರತದ ಬೋಧೆಗೆ,
  ಮೆರೆವ ಪುಷ್ಪೋದ್ಯಾನವಂದದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ತಾಣ ||

 28. ಅರಸುತಲೆಯುವ ಛಾತ್ರ ಜಾರುಗೆ,
  ಪರಮವೇದದ ಸಾರವಿಂಗುಗೆ,
  ಪರತರದ ಯೋಗಿಗಳ ತತ್ತ್ವಂ ತಪ್ಪುಗೆಂದೆನುತುಂ|
  ವಿರಹಿಗಳ ಬೆಂಗಾಡು, ವಿದ್ಯಾ-
  ಪರಿಣತರೆ ಮಂಕಾಗೆ, ಕಾವ್ಯಕೆ
  ಕುರುವೆನಿಸಿಹ ಗಮಾರದಾಸನು ರಚಿಸೆ ’ಸ್ವೈರತ’ವ||

 29. ಅರಸರೊಳಗತಿ ವೀರದ್ವಿಜರಿರೆ (Peshve, Shivaji)
  ಪರಮವೇದದ ಸಾರಚೂಷಿಸಿ (ಹೀರಿ),
  ವರಯತಿಗಳಿಂ (Samarth Ramadas swami) ತತ್ತ್ವವಿವರವ, ಮಂತ್ರಿಯಿಂ ಮತಿಯಂ|
  ವಿರಹಮನ್ನುಂ ವೀರತನದಿಂ (Bajirao I)
  ಪರಿಣತತೆಯಿಂ ಭಾವಿಸಿರದೊಡೆ
  ಭರತವರ್ಷವು ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉದ್ಧರಿಪುದೆಂತೈ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)