Dec 182018
 

೧. ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತವಾದ ವಿಯೋಗಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ಬಿಳಿವೋದಂ ನಲವಿಂ ಜನಾರ್ದನಂ

ಗತಿ:
ನ ನ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ (ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೇಯ ಸಾಲುಗಳು)
ನ ನ ನಾ ನಾ ನ ನ ನಾ ನ ನಾ ನ ನಾ(ಎರಡನೇಯ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇಯ ಸಾಲು)

೨. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಪತಿಗಂ ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್ 

  23 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೩೮: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ವಿನೋದವಾಗಿ :

  ಅತಿಸಲುಗೆಯಿಂದೊಡನಿರುತೆ
  ಪತಿಗಂ ಗತಿಗೆಡಿಸಿರಲ್ ಸಕುನಿಯೋಲ್ ಸತತಂ ।
  ಮತಿವೆತ್ತ ಕಿರಾತ ಕಿತಾ-
  ಪತಿಗಂ ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್ ।।

  (ಗಂಡನನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿತಾಪತಿ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಸತಿಯೋರ್ವಳು ನಿಂದಿಸುವ ಬಗೆ )

  • ಸೊಗಸಾದ ಪರಿಹಾರ ಮೇಡಮ್! ಕೆಲವು ಅರಿಸಮಾಸಗಳಿವೆ ಅತಿಸಲುಗೆ, ಕಿರಾತಕಿತಾಪತಿ. ಸಕುನಿಯವೊಲ್ ಆಗಬೇಕು 🙂

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಲಕಂಠ , ಕಿರಾತ ಕಿತಾಪತಿ ಎರಡೂ “ಸಂಸ್ಕೃತ”ವಲ್ಲವೇ ?!

    • ಕಿತಾಪತಿ ಸಂಸ್ಕೃತವೇ? ಅಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯ ಪದ.

 2. ಬಳೆದಂ ಯಮುನಾತಟಂಗಳೊಳ್
  ತಳರ್ದಂ ನೀಲಿಮೆಯಂ ತದೀಯಕಂ
  ಕೆಳೆಯಿಂ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರಿಯೊಳ್
  ಬಿಳಿವೋದಂ ನಲವಿಂ ಜನಾರ್ದನಂ

  ಕಪ್ಪಗಿರುವ ಯಮುನೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಗೌರಾಂಗಳಾದ ರಾಧೆಯ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯಾದ.

  • ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕವಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇದೆ. ರಾಧೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಳು, ನಾನೇಕೆ ಕಪ್ಪಗಿರುವೆ ಎಂದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನು ಕೇಳಲು, ನೀನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ನೀನು ಕಪ್ಪುಕಂಬಳಿಯವನು (ಗೊಲ್ಲ), ಆ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ರಾಧೆಯ ಕಪ್ಪುಕಣ್ಣಿನ ಮೋಡಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. https://www.youtube.com/watch?v=5x0O-qR527U

  • +Like

 3. ಕಿತವವ ಗೈದಿಹೆ ನನ್ನೊಳ್,
  ಚತುರತೆಯಿಂ ಮೇಣ್ ವಶೀಕರಣದಿಂ ನೀಂ ದುರ್|
  ಗತಿಯಂ ತಂದಪೆ ಎನ್ನಯ
  ಪತಿಗಂ! ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್||

 4. ಅತಿಗೈಯದೆ, ಅನುವಾಗಲ್ (ಅವಕಾಶ)
  ಜೊತೆಗೂಡಲುಬೇಕೆನುತ್ತೆ ಸಂಯಮದಿರೆ ತಾಂ|
  ರತಿಗುತ್ತೇಜಿಸುತಿರ್ಪುಪ-
  ಪತಿಗಂ ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್||
  (ಉಪಪತಿ – Paramour)

 5. ಗತಿಸಲ್ ಭರ್ತಂ ಯುದ್ಧದೆ
  ಚಿತೆಗಗ್ನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಪಾಗ ಪುತ್ರಂ, ರುಷೆಯಿಂ|
  ಮತಿಗೆಟ್ಟು ವೈರಿಪೃತನಾ-
  ಪತಿಗಂ ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್||
  (She cursed the commander of the enemy army)

  • Ahaa.. all nice puuraNas!! ಅವಸರ(ಅವಕಾಶ) ಬರೆ – should be like ಅವಸರo ಬರೆ
   ಕ್ರೋಧದೆ – last guru missing.

   • ಧನ್ಯವಾದ. ಲೋಪಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ. ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ.

  • ಸೊಗಸಾದ ಪೂರಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್,
   “ಚಿತೆಗಗ್ನಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಪಾಗ … ” ಒಂದು ಲಗು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತಲ್ಲವೇ ?

 6. ಬಳರಾಮನೊಡಾಡೆ ಕಣ್ಣುಮು-
  ಚ್ಚಳುವಾಗಲ್ ಗೆಲಲೆಂದಡಂಗಿರಲ್
  ಬಳಿತಾಯುಡೆ ಬೆಳ್ ಸೆರಂಗಿನೊಳ್
  ಬಿಳಿವೋದಂ ನಲವಿಂ ಜನಾರ್ದನಂ !!

  ಅಣ್ಣ ಬಲರಾಮನ ಜೊತೆ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಯಾಡುವಾಗ ಬಳಿಯಿದ್ದ “ಬಿಳಿಸೀರೆ”ಯುಟ್ಟ ಯಶೋದೆಯ ಸೆರೆಗಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಕೃಷ್ಣ “ಬಿಳಿ”ಯಾದ !!

 7. ಎಳವೊಳ್ ಕೆಳೆಯೊಂದಿಗೈದುತುಂ
  (ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ) ಕಳುವಂ ಬೆಣ್ಣೆಯ ತಾಂ ಸದೇಶದೊಳ್ (Neighbourhood)|
  ಬೞೆಕೊಂಡದ ಕೆನ್ನೆಗಲ್ಲಕಂ
  ಬಿಳಿವೋದಂ ನಲವಿಂ ಜನಾರ್ದನಂ||

 8. ಅತಿಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯೊಡಂ
  ಮತಿಹೀನನುಮಾಗಿ ತನ್ನೊಳೆರಗುತೆ ಸೆಳೆದಾ
  ಕೃತಿಯಂ ಬದಲಿಸೆ ಲಂಕಾ
  ಪತಿಗಂ ಪೀಡೆಯೆ ಕಿಡೆಂದಳೈ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್

  ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾವಣ ಸೀತೆಗೆ ನಿಜರೂಪ ತೋರಿದ ಪ್ರಸಂಗ

  • ಕಲ್ಪನೆ/ಕೀಲಕನಿರ್ವಹಣೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ‘ಅತಿಕಾಮಾಸಕ್ತಿಯೊಡಂ ಮತಿಹೀನನುಮಾಗಿ ತನ್ನೊಳೆರಗುತೆ ಸೆಳೆದಾಕೃತಿಯಂ’ ಎಂಬುದು ಅವನ ನಿಜರೂಪ(ಸ್ವಭಾವ)ವಾದ್ದರಿಂದ, ರಾಕ್ಷಸನು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಎಂದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ’ಸನ್ಯಾಸಿರೂಪಿನಿಂ ಸೆಳೆದಾಕೃತಿಯಂ’ ಎನ್ನಬಹುದಲ್ಲವೆ?

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸತಿಯೊರ್ವಳ್ ಎಂದು ಸಮಸ್ಯಾಪಾದದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಲಂಕಾಪತಿ, ಸೀತೆ ಎಂದು ವಿಶೇಷಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

 9. ಇಳೆಯೊಳ್ ಜರುಗಿರ್ಪ ಪೂಜೆಯೊಳ್
  ಬೆಳು ಪಾಲೊಳ್ ಜಳಕಂ ಸಲಲ್ ಗಡಾ
  ತುಳುಕಲ್ ಶಿರದಿಂದೆ ಪಾದಕಂ
  ಬಿಳಿವೋದಂ ನಲವಿಂ ಜನಾರ್ದನಂ !!

  ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕದ ಕಲ್ಪನೆ !!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)