Jan 082019
 

೧. ರಥೋದ್ಧತದ ಸಮಸ್ಯೆ

ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ  

೨. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ

  43 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೪೧: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ಸಂದ ಕೆನ್ನೆಗುಣಿಯಿಂದೆ ಕನ್ನೆಗಂ
  ಚಂದ ಕಂಡಿರೆ ಮುಖಾರವಿಂದವುಂ
  ಮಂದಿಗಾಣೆ ದುರುಗುಟ್ಟುತುಂ ಗಡಾ
  ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ।।

  ಬಹುಬಾರಿ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅವಳ ರೂಪವೇ ಶತ್ರು ಅಲ್ಲವೇ ?!

  • Nice one madam! ಚಂದ ಕಂಡಿರೆ – will be better if it is ಚಂದಗಂಡಿರೆ – i.e. with sandhi

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀಲಕಂಠ ,
    ತಿದ್ದಿದ ಪದ್ಯ :

    ಸಂದ ಕೆನ್ನೆಗುಣಿಯಿಂದೆ ಕನ್ನೆಗಂ
    ಚಂದಗಂಡಿರೆ ಮುಖಾರವಿಂದವುಂ
    ಮಂದಿಗಾಣೆ ದುರುಗುಟ್ಟುತುಂ ಗಡಾ
    ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ।।

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.

 2. ಕುಂದನೊಂದೆ ದಶಕಂಧರಂ, ಕುರು-
  ಕ್ರಂದನಕ್ಕೆ ಸಲೆ ಪೆಣ್ಣ ಹಾಸಮೇ!
  ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗಟ್ಟಹಾಸಮೇಂ,
  ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ

  ರಾವಣ, ದುರ್ಯೊಧನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಂದಬುದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಅಟ್ಟಹಾಸವೇನು, ಮಂದಹಾಸವೇ ವಿನಾಶಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ.

 3. ಮಗುವು ಕೆಟ್ಟಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದಾಗ, ಕೆಟ್ಟಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ತಂದೆಯು ಕುಪಿತಗೊಂಡು ದಂಡಿಸಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ತಿದ್ದದೆಲೆ ಮೋಹದಿಂದ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದು ವಿನಾಶಕಾರಿ
  ಕುಂದುವಾತು-ಕೆಲಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣ್
  ಕಂದನೇಗಳು ತೊಡಂಗಿಕೊಂಡಿರಲ್|
  ತಂದೆಯಕ್ಕರೆಯೊಳಿರ್ಕುಮೇಂ! ರುಷಾ-
  ನ್ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ||

  • ರುಷಾನ್ಮಂದಹಾಸ ಹೇಗೆ?

   • ರುಷಾತ್=ಕೋಪಕ್ಕಿಂತ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ:
    ಕುಂದುವಾತು-ಕೆಲಸಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಣ್
    ಕಂದನೇಗಳು ತೊಡಂಗಿಕೊಂಡಿರಲ್|
    ತಂದೆಯುಗ್ರತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿದೀ
    ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ||

 4. ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ಪಳ = ಫಲ ಮತ್ತು ಪಲ (ಮಾಂಸ). ವಸ್ತುತಃ ಹಳೆಯದು = ಪೞೆಯದು
  ಸಮಸ್ಯಾಪಾದದಲ್ಲಿ ತಕರಾರನ್ನು ಎತ್ತುವಂತಿಲ್ಲ. ’ತಿನ್ನಿಪನವnaಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ’ ಎಂದಾಗಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಅಥವಾ, ’ಅವಳ ಅಣುಗನಿಂಗೆ (ಅವನು) ತಿನ್ನಿಪನು ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ’ ಎಂದೆ?
  ಚೆನ್ನಿನ ಸೇಬಂ, ಕದಲಿಯ,
  ಪೊನ್ನಿನೊಳೆಸೆದಿರ್ಪ ಮಾವನ್, ಅಂಜೂರವ ಮೇಣ್|
  (ಸುಟ್ಟ) ಜೊನ್ನಂ, ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ, ಪನಸಂ
  ತಿನ್ನಿಪನವಳ(ನ)ಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ||

 5. ಅಂದದಿಂದಮಿರೆ ವಕ್ತ್ರದೊಳ್ ನಿತಾಂ
  ತಂ ದರಸ್ಮಿತಮದೊಳ್ಪು; ಚಿತ್ತಮಂ
  ಕುಂದಿಪೀ ಚಿತೆವೊಲಿರ್ಪ ಚಿಂತೆಗಂ
  ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ/

 6. ಮುನ್ನಿನ ಸತಿಯೊಳ್ ಪುಟ್ಟಿದ
  ನೆನ್ನಲ್ಕರ್ಭಕನನೊಪ್ಪದಿರೆ ಮಲತಾಯೇ|
  ಇನ್ನೇಂ ಗೈವಂ ರಮಣಂ
  ತಿನ್ನಿಪಿನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ

  ಮಲತಾಯಿಯು ಮಲಮಗನನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯ ದಾಸನಾದ ತಂದೆ ಮೊದಲಿನ ಸತಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಹಳಸುಣಿಸನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದ.

 7. ವಿನೋದವಾಗಿ :

  ಅನ್ನೆಯಮಿದು ಪತಿಗಂ ಮನ-
  ದನ್ನೆಯು ಹೊರಗಾದ ಮೂರು ದಿನವುಂ ಗಡ ಕಾಣ್ ।
  ಅನ್ನಾನ್ನಗತಿಯ ಮನೆಯೊಳ್
  ತಿನ್ನಿಪಿನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ !!

  * ಅನ್ನಾನ್ನಗತಿ = ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಡುವ ಸ್ಥಿತಿ

  ಹೀಗೊಂದು (ಅಪರೂಪದ) ಅನಿವಾರ್ಯ ವಾಸ್ತವ !!

 8. ಜೂದಿನಿಂ ದುರುಪತಿಂ ವಿವಸ್ತ್ರಮಾ
  ಳ್ಪಂದು ನಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸನ್ನಿಭರ್,|
  ಬೆಂದರಾಹವದ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳ್ ಗಡಾ
  ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ||

  ಜೂಜಿನಿಂದ(ಮೋಸದಿಂ ಪಗಡೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು) ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುವಾಗ ನಕ್ಕ ಕೌರವರು ಯುದ್ಧದ ಬಿಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದುಹೋದರು. ಬಹುಶಃ ಆ ನಗುವೇ ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇನೋ(ಆದ್ದರಿಂದ ನಗು ವಿನಾಶಕಾರಕ).

  • Good! but needs corrections.
   First line doesn’t have praasa. ದುರುಪತಿಂ is not accepted form. We cannot make Draupadi as durupati. Even if you make, its dviteeya-vibhakti will be like durupatiyam. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸನ್ನಿಭರ್ – ರಸನ್ನಿಭರ್ does not mean children / sons.

   • ತಿದ್ದಿಕೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು
    ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ

    ಸಂದಣಿರ್ಪ ಸಭೆಯೊಳ್ಗೆ ಮಾನಿನಿಂ
    ನಿಂದಿಸಿಂ ಮೆರೆದರಟ್ಟಹಾಸದಿಂ(ಕೌರವರ್)|
    ಬೆಂದರಾಹವದ ಕಿಚ್ಚಿನೊಳ್ ಗಡಾ
    ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ ||

 9. ಭಿನ್ನಮಿರಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಮನಂ
  ಬಿನ್ನಗೆಯೊಳ್ ಜೀವಕಿತ್ತು ತಣಿಸೆ ನೆನವನುಂ
  ಬಿನ್ನಾಣದ ದಾಂಪತ್ಯದೆ
  ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ ।।

  ಇರವಿನಲ್ಲಿನ ಬುದ್ಧಿ-ಮನದ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದ ) ದಾಂಪತ್ಯ – ಜೀವಿ (ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದ) ಅದರ ಸಂತಾನ – ಜೀವಿಯನ್ನು ಕಾಡುವ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು – ಆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ “ಮನ”ದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪದ್ಯ.

  • ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಮೇಡಂ

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜು .
    ನಿನ್ನ “ಅಂದದಿಂದಮಿರೆ ವಕ್ತ್ರದೊಳ್…… ” ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ . ನಿನ್ನದೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೊಂದು ವಿನೋದ ಪದ್ಯ :
    (ವಕ್ತ್ರ = ಹಲ್ಲು? ಎಂದೂ ಆಗುದಾದರೆ )

    ಮುಂದುದೋರುತಿರೆ ವಕ್ತ್ರವುಂ ನಿತಾಂ-
    ತಂ ದರಸ್ಮಿತದಿನೆಳ್ಬುದುಂ ಗಡಾ !
    ಅಂದಗುಂದಿಸೆ ಮುಖಾರವಿಂದವಂ
    ಮಂದಹಾಸಮೆ ವಿನಾಶಕಾರಕಂ !!

    ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತೂ ಮುಂದೆಬರುವ ಉಬ್ಬುಹಲ್ಲಿನ ಬಗೆಗಿನ ಪದ್ಯ !!

    • ಹಹ್ಹ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವಕ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ಹಲ್ಲು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ದಂತ ಎಂದಾಗಿಸಬಹುದು. ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

     • “ವಕ್ತ್ರ” = ಒಸಡು / ದವಡೆ ಎಂದಾಗುವುದೇ ?

     • ಇಲ್ಲ. ವಕ್ತ್ರ ಅಂದರೆ ಮುಖ. ವಕ್ತ್ರಾಸ್ಯೇ ವದನಂ ತುಣ್ಡಮಾನನಂ ಲಪನಂ ಮುಖಂ- ಅಮರಕೋಶ

 10. ಅನ್ನೆಯ ಗೈದುಂ ಭಾರತ
  ದುನ್ನತಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಿಪದೆಲೆ(ಇರಲ್) ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿಂ |
  ಸನ್ನಣದಿಂ ಮೋದಿಂ ಮೇಣ್
  ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ ||

  ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಎಣಿಸದೇ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ ಸೋನಿಯಗಾಂಧಿಯ ಮಗನಿಗೆ(Prime minister candidate) ಮೋದಿಯು ಹಳಸುಣಿಸುಗಳನ್ನು(ಮೋದಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ/ಜನರ ನಿಂದೆ/ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಗಳು ಹಳಸುಣಿಸು) ತಿನ್ನಿಸಿದ.

  • January 12, 2019 at 11:11 am
   ಅನ್ನೆಯ ಗೈದುಂ ಭಾರತ
   ದುನ್ನತಿಯಂ ಲೆಕ್ಕಿಪದೆಲೆ(ಇರಲ್) ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿಂ |
   ಬಿನ್ನಣದಿಂ ಮೋದಿಂ ಮೇಣ್
   ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ ||

   • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಳಸುಣಿಸುಗಳೆಂದರೇನೆಂಬುದು ಬಂದರೆ ಚೆನ್ನ. ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇರಲಿ, ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು- ಗಾಂಧಿಂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಂಧಿ ಎಂದಾಗಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಮೋದಿ ಕೂಡ.

    • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಂಜರವರೇ,
     ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಳಸುಣಿಸುಗಳನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

     ಗಾಂಧಿ/ಮೋದಿ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಲೋಪ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?
     ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಿಪದೆಲೆ ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿಂ/ಮೋದಿಂ ತಿನ್ನಿಪನ್ (ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸೋನಿಯ ಗಾಂಧಿಯು/ಮೋದಿಯು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ)ಎಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

     • ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮಾವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದು ಬರುವುದು ಅ ಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ- ಮಂಜಂ, ಸುನೀಲಂ, ಜಗಂ ಇತ್ಯಾದಿ.
      ಉಳಿದಂತೆ ಅಂದರೆ ಇ, ಉ, ಎ ಕಾರಾಂತಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೋದಿ, ಮೋದಿಂ ಅಲ್ಲ. ಮನೆ ಸರಿ ಮನೆಂ ತಪ್ಪು. ಎತ್ತು ಸರಿ ಎತ್ತುಂ ತಪ್ಪು(ಎತ್ತುಂ ಎಂದರೆ ಎತ್ತೂ ಕೂಡ ಎಂಬರ್ಥ ಬರುತ್ತದೆ).

 11. ಇನ್ನುಮೆ ರೈತಮ್ ಕವಿಯುಮ್
  ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ|
  ಮನ್ನಿಸಿ ಸರಸತಿಬುವಿಯರ್
  ಮುನ್ನಮೆ ತಾವ್ ನೀಳ್ಪರಲ್ತೆ ಹೊನ್ನಿನ ಬೆಳೆಯಮ್||

  ರೈತನು ಭೂಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಾದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಕವಿಯು ಶಾರದೆಯ ಮಗುವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಳೆಯ ಉಣಿಸು (ಗೊಬ್ಬರ, ಹಳೆ ಸೂರ್ಯ…) ಕೊಟ್ಟರೂ ಅವರು ಹೊಸತಾದ ಬೆಳೆಯನ್ನೆ (ಕಲ್ಪನೆ) ಕರುಣಿಸುತ್ತಾರೆ.

 12. ಕೆನ್ನೆತ್ತರ್ ಬಣ್ಣಂಬಡು-
  ದುನ್ನತಿಕೆಯು ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಮಂಗಳಗಂ ಮೇಣ್
  ಭಿನ್ನಮದೌ ಸೂರ್ಯನ ಪರಿ
  ತಿನ್ನಿಪನವಳಣುಗನಿಂಗೆ ಪಳಸುಣಿಸುಗಳಂ !!

  ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ “ಭೂಮಿ”ಯ ನಂತರದಲ್ಲಿರುವ (ಭೂಮಿಪುತ್ರ / ರಕ್ತವರ್ಣ) “ಮಂಗಳ”ನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ದೊರೆವುದು ಉಳಿದ ಬೆಳಕು/ಶಾಖ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ !!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)