Aug 052019
 

೧. ಮಾಲಿನೀ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ

ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್

೨. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ

ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ ಮುದುಡಿತಲಾ

  16 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೭೦: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ಇರಿದು ಕೊಲುವ ಯುದ್ಧಂ, ವಿಪ್ಲವಂ, ಯಾತ್ರೆಯಿಂ ತಾ-
  ನೊರೆದ ಕತದೆ ರಂಗಕ್ಕೊಗ್ಗಿಸಲ್ ನಾಟ್ಯಕಾರರ್
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ, ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್
  ಸರಸದ ಭಣಿತಕ್ಕಂ ತಕ್ಕುದೆಂಬರ್ ರಸಜ್ಞರ್

  ವಿರಸ ನಾಟ್ಯರಂಗಕ್ಕಾಸರು ರಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ

 2. “ಗುರುಕವಿಕುಲಕಂ ವೈವಿಧ್ಯಕಾವ್ಯಾರ್ಣವಂ ತಾ-
  ನೊರೆದಪ ಋತುಸಂಹಾರಂ ಮೊದಲ್ಗಬ್ಬಮಾಗಲ್
  ಪರಿಕಿಸೆ ಗುಣದಿಂದಾರಂಭಮಂ ತಂತುಮಾತ್ರಂ
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ” ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್

  ಪೂರ್ವಮಹಾಕವಿಯ ಮೊದಲ ಕಬ್ಬವನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಕವಿಗಳು

 3. ಸುರರುಲಿ ಮೆರೆದಾಡಲ್ ಪದ್ಯಬಂಧಂ ನೆಗಳ್ದುಂ
  ಪೊರೆಯುತಲುರೆ ಕಂದಂ ವೃತ್ತಮುಂ ಸೈಪಿನಿಂದಂ
  ಬರೆದ ಕಥನ-ಕಾವ್ಯಾಲಂಕೃತಪ್ರಕ್ರಿಯಂ ತೀ-
  ವಿ ರಸಮೆನಿಸೆ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್

 4. ನೈದಿಲೆಯು (ಅಬ್ಜ) ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳುತ್ತದೆ, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಬೇಗ ಬಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕಂಡು ಅರಳುವುದು ತಾವರೆ (ಅಬ್ಜ).
  (ಅವು+ಇವು) ಅವಿವೆನಿತೋ ಅಬ್ಜಗಳೈ
  ಛವಿಯಿಂ ಪೊಳೆವಂಡಜಂ(fish), ಹವಳ-ಜೊಂಡುಗಳೈ|
  ಕವಿಯದು (Lotus)ಅಬ್ಜಕಹರ್ಷಂ,
  ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ(Lily) ಮುದುಡಿತಲಾ||
  https://www.youtube.com/watch?v=7hAJyzfU0e0

 5. ಅಜೆಂಡಾಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ (Say leftists) ರಚಿಸಲಾದ ಮೂಢಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚದೆ, ಕವೀಂದ್ರರು ಸರಸಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವರು
  ಬೆರಗದಹುದದೇನೈ ಹಮ್ಮ ಬೀಗುತ್ತುಮೆಂತೋ
  ಅರುಹುವರಲೆ ಮೌಢ್ಯ-ಕ್ಷುದ್ರಚೇತರ್ಗಳೆಂತೋ| (Ignorant and wicked)
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ! ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್
  ಸುರಸಭರಿತವಾಕ್ಕಂ ಸತ್ಕವೀಂದ್ರಪ್ರಣೀತಂ||

 6. ಇಂದ್ರ ಎಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವಿದೆ.
  ಅರಿವಿಶಸನ* (K. S. Bhagavan), ಲಂಕೇಶ್, ಮೂರ್ತಿ ಮೇಣಿಂ ಗಿರೀಶಂ
  ಒರಗಿಹರಲೆ ಪುಣ್ಯಂ ದುಷ್ಟಲೇಖರ್ಗಳೆಂತೋ|
  ಅವರದಿವರು ಬೆನ್ನಂ ತಟ್ಟುವರ್ ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ವರ್#
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್|| (ಮೂರು ಮತ್ತೊಂದು+10=14 ಕವಿಗಳು)
  * =ಅರಿಹಂತ=ದೇವರು=ಭಗವಾನ್
  # ಈಚೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ’ವಿಚಾರವಾದಿಗಳು’ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಂತೆ

 7. ಕಂದದ ಸಮಸ್ಯಾಪಾದದ ”ಕಂಡಬ್ಜ” ಅರಿಸಮಾಸವಲ್ಲವೇ ?

  ೩೭೦ ನೇ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣಕ್ಕೂ ೩೭೦ ನೇ ವಿಧಿಗೂ ಎತ್ತಣಿಂದೆತ್ತಣ ಸಂಬಂಧ !!

 8. ವಿರಮಿಸುತಲೆ ಕೈಕೊಂಡುಂ ಗಡಾ ಪದ್ಯಪಾನಂ
  ಅರೆಬರೆ ಬೆಸೆಯಲ್ ವೃತ್ತಾಂತವಂ ವೃತ್ತದೊಳ್ ನಾಂ
  ಸರಸಸಖರವರ್, ಸಂಭಾವಮಿಂತಾಗುದೆನ್ನಾ
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ ಕವೀಂದ್ರರ್ !!

  ನಿಜವೇ ?!

 9. (2+7)ಎರಡು ಮಗುಳುಮೇಳೆಂದಷ್ಟೆ ಪೇಳ್ಗೇಂ ರಸಂಗಳ್
  ಪೆರತಿರದೆ ನವಂಗಳ್ ಮಾತ್ರಮೇಂ ವರ್ಣಸಂಖ್ಯಂ#|
  ಮೊರೆವವೆನಿತೊ ಭಾವಂ ಸಲ್ವುವಂತೇ ರಸಂಗಳ್
  ವಿರಸಮೆನಿಪ ಕಾವ್ಯಂ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ವರ್ (ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ) ಕವೀಂದ್ರರ್||
  # Although computers have a capacity for at least 256 colors, only 216 colors are common to all older computers. Newer computers are equipped with 64 thousand colors (16-bit) and the highest quality systems deliver 16.7 million colors (24-bit).

 10. ಅವತರಿಸದೊ ದಾಸಯ್ಯಂ
  ರವರವಿಸಲ್ ಜೋರು ಜಾಗಟೆಯೊಡಂ ಶಂಖಂ
  ದವಸಮ ಹೊರತರಲಾಗೆ ಹ-
  ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ ಮುದುಡಿತಲಾ !!

  *ಹರವಿ = ಅಗಲ ಬಾಯಿಯ ಪಾತ್ರೆ
  ಅಬ್ಜ = ಶಂಖ

  ದವಸ ತುಂಬಿದ ಪಾತ್ರೆ ಕಂಡು ದಾಸಯ್ಯನ ಶಂಖನಾದ ನಿಂತಿತು !!

  • ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲ್ಪನೆ, ಕೀಲಕನಿರ್ವಹಣೆ. (ದವಸಮ?)

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್,
    ಹರವಿಗೆ “ದವಸವನ್ನು” ತುಂಬಿ ತರುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಆದ ಅವಾಂತರ !! “ದವಸವ” ಆಗಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಅಥವ ” ದವಸಂ” ಸರಿಯಾಗುದೇ?

 11. Deep sea mining (silver, gold, copper, manganese, cobalt, and zinc=ತವರ)
  ತವರಲ್ತೆ ಸಮುದ್ರತಲಂ
  ತವರಂ, ತಾಮ್ರಂ, ಸುವರ್ಣ-ರಜತಂಗಳಿಗಂ|
  ದ್ರವಿಸಲ್ ತೊಡಗಲಿವನಮಾ
  (Smelter)ದ್ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ(ಲೋಹದ) ಮುದುಡಿತಲಾ||

 12. ಕುವರನ್ ಕೊಳದೊಳಗೀಜಿರೆ
  ನವಿರಿಲ್ಲದೆ ಕಮಲಪುಷ್ಪಗಳನೊದೆಯುತ್ತುಂ|
  ಬವಣೆಬಡಿಸುತ್ತಿರುವುಪ-
  ದ್ರವಿಯಂ ಕಂಡಬ್ಜದಾಸ್ಯಮಿದೊ ಮುದುಡಿತಲಾ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)