Jul 052020
 

ಕಾಂಚನಾರ ಪರಿಹಾರ:
ಮರಗುವ ಕೆಲವಾತೊಳ್ ರಾಜಗೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಂ,
ಭರತನೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲ್! ರಾಮನೊಪ್ಪುತ್ತೆ ಪೋದಂ|
ವರಪಿತನಜಪುತ್ರಂ ಸಾವನಪ್ಪಿರ್ಪುದಂ ತಾ
ನರೆಚಣದೊಳೆ ಕಾಣಲ್ ಚಿತ್ತನೇತ್ರಂಗಳಿಂದಂ!|
(ಶೋಕಭರಿತವಾದ ಭರತನ ಮಾತುಗಳೇ ರಾಮನನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತ್ತು.)

  One Response to “ಭರತನೆ ಕರೆದಾಗಳ್ ರಾಮನೊಪ್ಪುತ್ತೆ ಪೋದಂ/ भरतवचनबद्धो राघवोsगादयोध्याम्”

  1. ಹರಿಯೆ ಕಲಹಮೆಂತೊ ಆರದೇಂ ಕಜ್ಜಮೆಂದುಂ
    ಕರುವ ಬಿಡುತಲಾಗಳ್, ಪಾಲ ಗೋಶಾಲೆಯೊಳ್ ತಾಂ|
    ಭರತನೆ ಕರೆದಾಗಳ್, ರಾಮನೊಪ್ಪುತ್ತೆ ಪೋದಂ
    ತರಲು ವಿಪಣಿಗಾಗಳ್ ಕಾಫಿಚೂರ್ಣಂ ಸಹರ್ಷಂ||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)