Apr 092011
 
ಲಂಚ ಕೋರರು ಮೆರೆವ ಸಡಗರ
ವಂಚನೆಯು ತಾರಕವನೇರಿರೆ
ಕೊಂಚವೇ ನಿರ್ಭಿಡೆಯು ಜನರಿಗದಿಲ್ಲವೇನಕಟ ||
ಸಂಚು ಮಾಡಿಹ ಕಳ್ಳ ಕೊರಮರ
ಹೊಂಚಿ ದೋಚುವ ಹೀನ ಮನುಜರ
ನಂಚಿನಿಂ ಬಂಧಿಸಲದಾಶಿಪ ಸಾಸಿರೆಗೆ* ನಮನ || ೧ ||

ಸಾಕು ಸಾಕೆಂದಾದ ಸಮಯದಿ
ಲೋಕದುನ್ನತಿ ಶೋಕಿಸುತಲಿರೆ
ಮೂಕದನಿಗಳಲುದಯಿಸಿದನೀ ರಂಧ್ರದೊಂಗಿರಣ ||
ಲೋಕಪಾಲದ ನಿಯಮ ಜನತೆಯ
ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನಳವಡಿಸಿರೆ
ಹಾಕಲಿರುವುದು ಹುಚ್ಚು ಕುದುರೆಗೆ ಭಯದ ಕಡಿವಾಣ || ೨ ||
*ಸಾಸಿರೆ = ಹಜಾರೆ 🙂
[ಇಷ್ಟವಿದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಿ – ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಬಹುದು]
– ರಾಮಚಂದ್ರ

  8 Responses to “ಜನ ಲೋಕಪಾಲ ನಿಯಮ – ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ”

 1. ರಾಮ್,

  ಸಾಸಿರೆ = ಹಜಾರೆ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 🙂 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಮ ಪದವನ್ನೇ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ!!!

  ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳಾಡಳಿತದಲಿ
  ನಷ್ಟದಾರ್ಥಿಕ ಸಮಯದಲಿ ಜನ
  ಕಷ್ಟ ಜೀವನ ನಡೆಸುತಿರುವುದ ಕಂಡು ರೋಚ್ಚೆದ್ದ |
  ಭ್ರಷ್ಟ ಕರಿಮಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತೆಗೆ-
  ಯೆಷ್ಟೊ ಬಳೆದಿಹ ಸಚಿವರನುಜನ-
  ಕಿಷ್ಟ ನಿಯಮದೆ ನ್ಯಾಕೆಳುಯುವ "ಲೋಕಪಾಲ"ಕೆ ಜೈ ||

 2. ನ್ಯಾಕೆಳೆಯುವ should be read as ನ್ಯಾಯಕೆಳೆಯುವ 🙂

 3. ಯಾರಿವನು? ಅಣ್ಣಾಹಜ಼ಾರೆಯ
  ದಾರಿಹರು ಬೆಂಬಲಕೆ? ಹಣ ಅಧಿ-
  ಕಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಯೆಂದು ಕಡೆಗಣಿಸಿತ್ತು ಸರ್ಕಾರ |
  ಊರುಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಯುವಜನ
  ವಾರಿಧಿಯದಾಂದೋಲನದೊಳಿರೆ
  ಊರಿ ಮಂಡಿಯ ಮುಗ್ಗರಿಸಿತೈ ಬಂಡವಾಳದಹಂ ||

  ಸತ್ಯನಿಷ್ಟೆ ಯಹಿಂಸೆಯೆರಡೇ
  ತತ್ವ, ಸರಳತೆ ಬಂಡವಾಳವು
  ನಿತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಧೂಳಿಪಟ ಗೈವಂಥ ನಿಜಶಕ್ತಿ |
  ಪಥ್ಯವಾಗಲಿ ಮಾರ್ಗ ಋಜುತೆಯ
  ನೆತ್ತಿನಿಲಿಸಲಿ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ
  ಹೊತ್ತಿಸಲಿ ಯೀಜಾಗೃತಿಯ ನಣ್ಣಾಹಜ಼ಾರೆ ಮಹಾನ್ ||

 4. ಎಳೆಯ ಜನಗಳ, ಹಳೆಯ ತಲೆಗಳ
  ಲೊಳಗೆ ಗಿಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಗುದಿ
  ಬಳನೆ ಹರಿಯಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿದನಣ್ಣನೀ ಸುದಿನ |
  ಹಳೆಯ ಮೌಲ್ಯಕೆ ಹೊಸತು ನೆತ್ತರು
  ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದುರುಳಿದ್ದ ಶೌರ್ಯವ
  ತಳೆದ ನಿರ್ವೀರ್ಯಾದಿ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪುಳಕದೆಚ್ಚರಿಸಿ ||

 5. ಗೋವಿನ ಹಾಡಿನ ಮಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ:-)

  ಜನರ ನಿರ್ವೀರ್ಯತೆಗೆ ಲೇಹ್ಯವ* (energizer)
  ನಾಯಕರಭ್ರಷ್ಟತೆಗೆ ವ೦ಕಿಯ* (contraceptive)
  ಹಲ್ಲ ತುದಿಯಿಹ ಸಿಟ್ಟಿಗರ್ಥವ
  ನೀಡಿ ಕುಳಿತಿಹ ನಣ್ಣನೂ |

  ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ
  ಲಿರುತ ನೀಡಿದ ಮೌನ ದೇಟನು
  ಭರ್ತಿಯಾದರು ಹಿಡಿಯುವುದರವು
  ಕಲಿಯ ಬಲ್ಲುದೆ ಪಾಠ ವಾ ||

  ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿ ದಷ್ಟೆ ಮು೦ದಿದೆ
  ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳಿನ ನೂರು ಯೋಜನ
  ಮೈಚ ಳಿಯಬಿಟ್ಟೇಳ ಬೇಕಿದೆ
  ತೊಡೆಯು ತಾಲಸ್ಯ ||

  ಅಣ್ಣ ಹಾಕಿದ ದಾರಿ ಮು೦ದಿದೆ
  ಮಣ್ಣ ಜನಬೆ೦ಬಲವು ಹಿ೦ದಿದೆ
  ಮಣ್ಣ ಋಣವದು ತೀರ ಲೋಸುಗ
  ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚದೆ ದುಡಿಯುವಾ ||

 6. ಓ ಅಣ್ಣ ಹಜಾರೆ ,
  ಹಿ೦ದಿದೆ ಯುವಕರ ದ೦ಡು ಹಜಾರೆ !
  ಆಸೆಯೂ ಹಜಾರೆ !
  ಆಕಾ೦ಕ್ಶೆಯೂ ಹಜಾರೆ !

  ನೀ ಅನ್ನ,ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ದಿನ
  ನಾನೂ, ಅವನೂ, ಅವಳೂ,
  ಹೀಗೆ ಉಪವಾಸ ಕೂತವರೂ ಹಜಾರೆ !

  ವೋಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು,
  ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು,
  ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದು
  ಫೂಲ್ ಆಗಿದ್ದೂ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರೆ !

  ನಿತ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರ,
  ಲ೦ಚಕೋರರ
  ಕೊ೦ಚ ನಡುಗಿಸ
  ಲೋಕಪಾಲರ
  ಹುಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೆಗೆ
  ನಮ್ಮ ಹಾಜರ್ ಹಜಾರ್ ಹಜಾರೆ !

  (*ಹಜಾರೆ = ಸಾವಿರಾರು)

 7. Slightly different take:)

  ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಮುಖದ ಭಸ್ಮನು
  ಮರುಳು ಮಾಡುತ ಶಿವನ ಕೇಳಿದ
  ವರವ ಕೊಡೆನಗೆ ಸುಡುವ ಹಸ್ತವ ಕೊರಡ ಸುಡಲೋಸುಗ
  ತರಳ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆಯದೂಗುತ
  ಕರದಿ ಬತ್ತಿಯ ಹಿಡಿದು ಜನಸಾ
  ಗರವು ನೆರೆಯಲು ದಾರಿ ಕಾಣದೆ ಶಿವನು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ.

  http://www.sandeepweb.com/2011/04/13/anna-hazardous/
  http://leagueofindia.com/blog/anna-hazare%E2%80%99s-campaign-truly-gandhian-truly-evil-%E2%80%93-i
  http://www.dailypioneer.com/330466/Weak-Government-subverted-state.html

 8. ಶ್ರೀರವೀಂದ್ರರ ಊಹೆ ಚೆನ್ನಿದೆ
  ಮೂರು ಆರನೆ ಸಾಲುಗಳಬಂಧವನುಸರಿಮಾಡಿ /

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)