Jan 292012
 

ಈ‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ::

ನಿರೀಕ್ಷಣ

  25 Responses to “ಪದ್ಯ ಸಪ್ತಾಹ – ೫ – ೨೦೧೨ ::‌ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪದ್ಯ”

 1. ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುವ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಳಚ್ಚಾಗವು ನಿನ್ನ
  ಭವ್ಯ ಬೋಧೆಗಳು ಮನದಾಳದವುಗಳ್|
  ಹವ್ಯವೊಂದಿತ್ತಿನನಿಗೆದ್ದಾಲಸಿ ನಡೆ ಲೋ
  ಕವ್ಯವಹೃತಿಯೊಳು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲ್||

 2. ಹಲವು ದೋಷಗಳಿದ್ದವು. ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಇವೆಯೇನೋ?
  ದಿವ್ಯಚಕ್ಷುವ ಸಾಕ್ಷಿಯೊಳಗಚ್ಚಿರವು ನಿನ್ನ
  ಭವ್ಯ ಬೋಧೆಗಳು ಮನದಾಳದವುಗಳ್|
  ಹವ್ಯವೊಂದಿತ್ತಿನನಿಗೆದ್ದಾಲಸಿ ನಡೆ ಲೋ
  ಕವ್ಯವಹೃತಿಯೊಳಿನ್ನು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳು||

  • ವ್ಯರ್ಥದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇಕೆ? ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನು ನಿನ್ನ ಮನದಾಳದ ಇಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು record ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ (ಅಚ್ಚು ಇರವು). ಆಲಸಿಯೇ, ಒಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡು.

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾದರೂ ಮೂರನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗತಿ ಎಡವಿದೆ. ಯಮಾಡಿ ಸವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

  • ಪ್ರಸಾದರೆ,
   > … ಇನ್ನೂ ಇವೆಯೇನೋ?

   ಈರೀತಿಯಲ್ಲೇಕವಚನ ಸಂಭೋಧನೆಯು
   ಯಾರಿಗೆಂದಿಷ್ಟು ನೀಂ ಪೇಳು ಗೆಳೆಯಾ ?
   ಸಾರವ ವ್ಯಾಕರಣ ಛಂದಸ್ಸು ಪಾಠಗಳ
   ತೋರಿಕಲುಹಿದ ಗುರುವಲೀ ಪ್ರೀತಿಯೇಂ ??
   🙂

   • ರಾಮ್,
    ಪಲರಿಹರು ಗುರುಗಳೆನಗಂ
    ಕಲಿಸಿಹ ಮುಖ್ಯರ್ ಗಣೇಶವರ್ಯರು ಪೂಜ್ಯರ್|
    ಬಲಿಸಿದಿತರ ಗುರುಗಳ್ನಿ
    ನ್ನೊಲಿಹರ್ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೆನ್ನೊಲವವರಿಗೇನೋ||
    ದೊಡ್ಡಪ್ಪ = ದುಡ್ಡು (ಕಾಂಚನ) ಇದ್ದವನು

 3. ಮತ್ತೇಭದಾಟವನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಲು ಯೆತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ:)

  ನರನ೦ ಮಾತೆಯು ಕಣ್ಣೊಳಿಟ್ಟು ಪೊರೆವಳ್ ತನ್ನಾತ್ಮಜ೦ಯೆನ್ನುತಾ
  ಸುರಿಪಳ್ ಪ್ರೀತಿಯಮಿತ್ತು ಸ೦ಪದಗಳ೦ ತನ್ನ೦ಗವ೦ ಶೋಷಿಸಿ
  ನರನು೦ ಚಿ೦ತಿಸುತಿರ್ಪನೇನು ಜನನೀ ಕಣ್ಣೊಳ್ಕಸ೦ ಎ೦ಬುದೀ
  ಇರುವು೦ ತನ್ನಯದಾಗುತಿರ್ದುದನು ತಾ೦ ತನ್ನಿ೦ದ ಸ೦ಬಾಳಿಸಲ್

  ಮಾತೆ = ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆ

  • ಸೋಮ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಕೂತಿರುವ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚು-ಕಮ್ಮಿ ಇಂತಹುದೇ ಭಾವನೆ ಬಂದು, ಆಲಸ್ಯ ತೊಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.

  • ಯತ್ನ ದಿಟವಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಸವರಣೆಗಳು ಇಂತಿವೆ:
   ……………………………ತನ್ನಾತ್ಮಸಂಜಾತನಂ
   (ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಯು “ತನ್ನಾತ್ಮಜನೆನ್ನುತಾ” ಎಂದಾಗಿ ಛಂದಸ್ಸು ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಿಪೇರಿ:-)
   ಸುರಿಪಳ್ ಪ್ರೀತಿಯನಿತ್ತು ಸಂಪದದೊಡಂ ತನ್ನಂಗಮಂ ತೇಯುತುಂ|
   (again for the sake of metre and grammar)
   ನರನೇಂ ಚಿಂತಿಪನೇ ನಿಜಾಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣೊಳ್ ತಾಂ ಕಸಂಬೆತ್ತು ಮ-
   ತ್ತಿರವುಂ ತನ್ನಯದಪ್ಪುತಿರ್ಪುದನೆ ಮೇಣ್ ತನ್ನಿಂದೆ ಸಂಭಾಳಿಸಲ್?
   (again for the sake of avoiding ಅರಿಸಮಾಸ, ವಿಸಂಧಿದೋಷ and non-halagannada usages, i have taken liberty to recast these lines)

   • ಗಣೇಶ್ ಸರ್, ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ,

    ನರನ೦ ಮಾತೆಯು ಕಣ್ಣೊಳಿಟ್ಟು ಪೊರೆವಳ್ ತನ್ನಾತ್ಮಸಂಜಾತನಂ
    ಸುರಿಪಳ್ ಪ್ರೀತಿಯನಿತ್ತು ಸಂಪದದೊಡಂ ತನ್ನಂಗಮಂ ತೇಯುತುಂ
    ನರನೇಂ ಚಿಂತಿಪನೇ ನಿಜಾಂಬಿಕೆಯ ಕಣ್ಣೊಳ್ ತಾಂ ಕಸಂಬೆತ್ತು ಮ-
    ತ್ತಿರವುಂ ತನ್ನಯದಪ್ಪುತಿರ್ಪುದನೆ ಮೇಣ್ ತನ್ನಿಂದೆ ಸಂಭಾಳಿಸಲ್?

 4. ನಿಜನಯನತಾರಕೆಗಳೊಳ್
  ವಿಜನವಿಭಾವರಿಯ ಬಾನಿನರಿಲ್ಗಳನೆಲ್ಲಂ|
  ಸೃಜಿಸಿಕೊಳುತ್ತಿರ್ಪಾತನ
  ವಿಜಿತಜಗತ್ತೃಷ್ಣೆಯೆಮಗೆ ಬೋಧಕಮಕ್ಕುಂ||

  (ನಯನತಾರಕೆ=eye-ball, ವಿಭಾವರಿ=ರಾತ್ರಿ, ಅರಿಲ್=ತಾರೆ)

  ಪದ್ಯವು ತುಂಬ ಗಂಭೀರವೂ ಪ್ರೌಢವೂ ಆಯಿತೇನೋ!….ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಬೇಸರವಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?;-)
  ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು:

  ಇವನಾರೊ ವಿಚಿತ್ರಚಿತ್ರವೀಕ್ಷಾ-
  ಪ್ರವಣಂ! ಸರ್ವಜಗತ್ತಿಗಾಗೆ ಕಣ್ಣೇ
  ತವೆ ದರ್ಪಣಮಾ ಪ್ರಬುದ್ಧನಿರ್ಮಾ-
  ಣವನೇ ನೋಡುತಲಿರ್ಪನಲ್ತೆ ನಿಚ್ಚಂ||

  • ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯವು ಔಪಚ್ಛಂದಸಿಕಾ ಎಂಬ ಅರ್ಧಸಮವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮತ್ತು ವಿಷಮಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು. ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾರವಿಂತಿದೆ:
   UU – UU – U – U – – (ವಿಷಮಪಾದಗಳು)
   UU – – UU – U – U – – (ಸಮಪಾದಗಳು)

  • ಪದ್ಯಂ ಗಂಭೀರಂ ಅನ
   ವದ್ಯಂ ಪ್ರೌಢಂ ಪ್ರಸಾದಗಂ ಬೇಸರವೇಂ|
   ಗದ್ಯಂ ಅವದ್ಯಂ ಗಾಧಂ (shallow)
   ಹೃದ್ಯಮಿವಂಗಂ ಸುಲಿರ್ದ ಕದಲೀಫಲದೊಲ್||

   • ಪದ್ಯಂ ಗಂಭೀರಂ ಅನ
    ವದ್ಯಂ ಪ್ರೌಢಂ ಪ್ರಸಾದುಗಂ ಬೇಸರವೇ|
    ಗದ್ಯಂ ಅವದ್ಯಂ ಗಾಧಂ (shallow)
    ಹೃದ್ಯಮಿವಂಗಂ ಸುಲಿರ್ದ ಕದಲೀಫಲದೊಲ್||

 5. ಒಂಟಿ ಬಾಳದು ತಂತು ಬೇಸರ
  ಗಂಟು ಕಳಚಲು ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ
  ನಂಟು ಮುಗಿದಿರೆ ಮದುವೆ ಬಂಧದ, ಶೂನ್ಯ ತುಂಬಿರಲು |
  ಅಂಟು ಕರಗುತ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತೊ
  ಬ್ಬಂಟಿ ಬೆಳಗುವ ರವಿಯ ನೋಡಲ
  ದುಂಟು ಮಾಡಿತು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಜೀವಮಾನದಲಿ ||

  ಅಂಟು = attachment

 6. ಕುಳಿತಂ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುತಲೀ ನಾನಾ ವಿಚಾರಂಗಳಂ
  ಬಳಿಕಾ ಭೂಮಿಯೊಳಿರ್ಪ ತೇಜಧರನಾ ಮೋಡಂಗಳಲ್ ಕಾಣುತಾ |
  ತಿಳಿಯಲ್ ಬುಧ್ಧಿವಿಕಾರಮಾತ್ರವಿದುವೆಂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರಾದುದಂ
  ಹಳಿದನ್ ನಿದ್ದೆಯಕಾಡುತಿರ್ದಕನಸಂ ಬೀಳುತ್ತಲೆಚ್ಚೆತ್ತವಂ ||

  ಛಂದಸ್ಸು :: ಮತ್ತೇಭ ವಿಕ್ರೀಡಿತ

  • ಒಳ್ಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳಗನ್ನಡದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸವರಣೆಗಳು:
   …………………………………………………………………
   ……………….ಕಾಂತಿಧರನಾ (ತೇಜೋಧರ ಎಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೇಜಸ್ ಅಕಾರಾಂತವಲ್ಲ, ಸಕಾರಾಂತ ಶಬ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ ತೇಜಸ್+ಧರ ಎನ್ನುವ ಸಂಸೃತಪದಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಸಂಧಿಯಾಗಬೇಕು. pl ref. to the Sanskrit grammar:-)………ಮೋಡಂಗಳೊಳ್ ಕಾಣುತುಂ
   …………………………………………………………………….
   ಪಳಿದಂ ನಿದ್ರೆಯ(೦) ಕಾಡುತಿರ್ದ ಕನಸಂ ಬೀಳುತ್ತಲೆಳ್ಚೆತ್ತವಂ

   • 🙂
    ಕುಳಿತಂ ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸುತಲೀ ನಾನಾ ವಿಚಾರಂಗಳಂ
    ಬಳಿಕಾ ಭೂಮಿಯೊಳಿರ್ಪ ಕಾಂತಿಧರನಾ ಮೋಡಂಗಳೊಳ್ ಕಾಣುತಂ |
    ತಿಳಿಯಲ್ ಬುಧ್ಧಿವಿಕಾರಮಾತ್ರವಮಿದುವೆಂ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರಾದುದಂ
    ಪಳಿದಂ ನಿದ್ರೆಯ ಕಾಡುತಿರ್ದಕನಸಂ ಬೀಳುತ್ತಲೆಳ್ಚೆ ತ್ತವಂ ||

 7. ವನಮಯೂರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ

  ಖಿನ್ನಮನ ಹೊಮ್ಮಿಸಿತೆ ಚಿತ್ರಗಳ ನೆಲ್ಲಂ
  ಭಿನ್ನತೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮನೋವ್ಯಥೆಯ ವರ್ಣಂ
  ಹಿನ್ನೆಲೆಯದಾಗಿ ಯೆದೆಯಾಳಕಿಳಿದಾಗಳ್
  ತನ್ನದುರೆ ಬಿಂಬಿಸುತ ಕಣ್ ಪರದೆ ಯಾಯ್ತೇ

  • ಚೆಲುವಾದ ಪದ್ಯ. ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂದುನಂದನ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಗ್ರಂಥಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದುಂಟು.

 8. ಹಸಿರು ಕಾಡಿಗೆಕಳೆದು ಭೂರಮೆಯ ಕಣ್ಗಳಲಿ — (ಕಾಡಿಗೆ(ನಾಮಪದ) – ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಪ್ಪು)
  ಪಸೆಯಾರಿಹುದುನಿತ್ಯ ವೇದನೆಯಲೀ | — (ಪಸೆ – ತೇವ)
  ಮಿಸುಕಲೀಯದೆರೆಪ್ಪೆ ಕುಳಿತಿರುವೆ ನೀನಡುವೆ
  ಕಸುವೆಲ್ಲಿ ನುಸುಳೀತು ಹೆಣನೋಟದೀ || — (ಕಸುವು – ಬಲ)

  ತವಕವೇತಕೆ ನಿನಗೆ ತಿ೦ಗಳನು ತುಳಿವುದಕೆ
  ಅವನಿಯೊಳು ದೃಢಪಾದವಿಡಬಾರದೇ ?
  ಭವರದಾತುರವೇಕೆ ಮು೦ಬರೆವ ಹು೦ಬಿನಲಿ — (ಭವರ – ಯುದ್ಧ)
  ಸವಡಿನಲಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮೆಲಲಾಗದೇ ? — (ಸವಡು – ವಿರಾಮ, ಬಿಡುವು)

  • ಬಹುದಿನಗಳಾದ ಬಳಿಕಂ ಶ್ರೀಶನಾಗಮನ-
   ಮಹಹ! ಸತ್ಕಾವ್ಯವಿನತಾಪುತ್ರನೊಡನೆ|
   ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ವುದು ಜವದೆ ಪದ್ಯಪಾನದ ಜಗ-
   ನ್ಮಹಿತರಸಭಾರವನ್ನೊಲ್ಮೆಯಿಂದಂ:-)

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)