Dec 122016
 

ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್

  58 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೨೩೩: ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣ”

 1. ನಾರಿಯು ದುರ್ಬಲಳೆಂಬಾ
  ಸೂರಿಗಳಂ ತಾಂ ಮಹಾಜಿರಂಗದೆ ಮಣಿಸ/
  ಲ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯಾಪಾರಾ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್ //

  ನಾರಿಯು ಬಲಹೀನಳು ಎಂದು ಸಾರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ(ವಿದ್ವಾಂಸರ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ) ಸೋಲಿಸಲು ಒಣಗದ ವಿದ್ಯೆಯ ಸಾಗರದಂತೆ ವಾಣಿಯು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ.
  ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿದ್ದಬೇಕು

 2. ಚಾರುಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯವರ್
  ಪಾರಂಗತರಲ್ತೆ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾಂಗಗಳೊಳ್|
  ಸಾರಸ್ವತಳಿವಳುಂ (ಅಲ್ಲಿನ) ಪರಿ-
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್||
  ———–
  ಭೀರುಗಳೆಲ್ಲರ್ ಲಂಚವ
  ಪೀರುತೆ ವಿದ್ಯಾಲಯಂಗಳೊಳ್ ಮೂಢರನುಂ|
  ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಪಕ್ಷ-
  ದ್ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್||
  (ಪಕ್ಷದ್ವಾರ=backdoor)
  —————
  ಈ ಬಾರಿ ಸರಸ್ವತಿಪೂಜೆಯು ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬಿದ್ದು…
  ಆರಾಧನೆ ವಾಣಿಯದೀ-
  ಬಾರಿಯುಮಾಗೆ ನವರಾತ್ರದೊಳ್ಶುಕ್ರದಿನಂ|
  ಭೂರಿವಿಭೂಷಣದಿಂ ತ-
  ದ್ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್||
  (ತದ್ವಾರ=ಆ ವಾರ ಎಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಗನೆ = ಲಕ್ಷ್ಮಿ)
  ————-
  ನೇರನುಡಿಯಂ ತಿಳಿವನೆ ಪು-
  ಢಾರಿಯು? ನಾಲಗೆಯೊಳೆಂತು ಪೊರಳುವಳವನಾ?
  ಜಾರುತೆ ಬೀಳುತೆ ತಾಂ ಮಧು-
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್||
  (ಮಧುವಾರ+ಅಂಗನೆ=Drunk damsel)

  • _/\_

  • ಪಕ್ಷದ್ವಾರ, ಮಧುವಾರಾಂಗನೆ ….ಚೆನಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆ!

  • ಪ್ರಸಾದು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಣಗಳು

  • ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಪಂಡಿತರು ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊಡಬಹುದು

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವಿರ!?

    • ಮಹನೀಯರೇ,
     ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹಾದಿರ೦ಪ ಎ೦ಬ ಅಭಿದಾನವನ್ನು ಯಾಕೆಕೊಟ್ಟದ್ದೆ೦ದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ!
     ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೂಢಾರ್ಥವಿದೆಯೇ!?

     • ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಂ.ಪ.=ರಂಗನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್. (ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ರಂಪದಂತೆ ಕುಯ್ಯುತ್ತೇನೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು!). ’ಹಾದಿ’ಯನ್ನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಂಪಾಟ ಮಾಡದೆ ಹಾದಿಬೀದಿಯಲ್ಲಿಯೂ (ಪದ್ಯಪಾನ) ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇದೂ ಸಹ ’ಮಂಕುತಿ/ಮ್ಮ’ದಂತೆ ಐದುಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂದು ಗಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಗುರ್ವಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪದ್ಯಾಂತ್ಯದ ಅಂಕಿತಕ್ಕೆ ಒದಗಿಬರುವುದು.

 3. ಕೋರಲ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿನನಿಶಂ,
  ಪಾರಂಗತರಾಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೊಳ್ ಸಾಧನೆಯಿಂ,|
  ಸಾರುತೆ ನತಜನರಂ, ಪರಿ-
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್ ||

  ( ಶ್ರದ್ಧೆಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣದ ಒತ್ತಕ್ಷರವಿದೆ.ಸರಿಯಾಗಿ ಟಂಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ )

 4. ಧಾರೆಯೆರೆವೆ ವಿದ್ಯೆಯೆನ-
  ಲ್ಕೀರಸಿಕಂ ಗಾಯಕಂ ನಡೆಸೆ ಗುರುಕುಲಮಂ|
  ಮಾರಲ್ಪಣದಾಸೆಗೆ ಛೇ!!
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್|

  ನೂರಾರು ಜನರ ಮತಿಯೊಳ್
  ಚಾರುಪದವನಿಡುತೆ ಮರ್ತೆ ವೇರೆಡೆಗಂ ತಾಂ|
  ಜಾರಲ್ಕುತ್ಸುಕತೆಯೊಳಿಂ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್|

  ಜಾರೆಯರೊಡಿನಿರೆ ದಿನವುಂ
  ಮೂರುಂ ಬಿಟ್ಟವನವೊಲ್ ಕುಡಿದು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಲ್|
  ತೋರಲವನ ಮನದೊಳಗಂ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್|

  ಚಾರುಸ್ವರ ಕಲ್ಪನೆಯಂ
  ಧಾರೆಯವೊಲ್ ಪರಿಸೆ, ಪಲವು ವಾದ್ಯಗಳಿಂದಂ|
  ಜಾರುಗಮಕಮಂ ಮೂಡಿಸೆ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್|

  ಧೀರತನದೊಳಾಸ್ಥಾನದೆ
  ಚೀರಲ್ ಕವಿಯೊರ್ವನಿಂತುಮೆಸಗೆ ಸಮಸ್ಯಾ-
  ಪೂರಣದ ಕಡೆಯ ಪಾದಂ –
  “ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್”|

  ಮಾರಲ್ಕಿಟ್ಟ ಸರಕಿನಂ-
  ತೂರ ಪೊರಗೆ ಸಂತೆಯೊಳ್ ಬೆಲೆಯಕಟ್ಟಿರೆ ನೂ-
  ರಾರು ಬಗೆಯ ಪುಸ್ತಕದೊಳ್
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್|

  ಆರ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲಮಿವಳ್
  ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದೊಳ್ ಕಲೆಗೆದೈವವಿವಳ್|
  ಆರುಂ ಮಣಿದೊಡನೊಲಿವಳ್
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್

  • ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ೫ನೆಯ ಪದ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರಣಗಳಿಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು 🙂

  • ಚೀದಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ೫ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ ಪೂರಣ ಹೇಗಾಯ್ತು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ

  • ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ. ಹಾದಿರಂಪರಿಗೇ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ?

   • ಹಾದಿರಂಪನೊಂದಿಗೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನೋಣವೆ?

 5. ಧಾರೆಯೊಳತಿಶಯಬಲನೊಳ್,
  ಮೇರುವಿನಂತಿರ್ಪ ಧಾರಣಾಕೃತಿಮತಿಯೊಳ್
  ಸೇರುತೆ ಪರಿದಿರ್ಪ ಹರಿ-
  -ದ್ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್

  ಧಾರೆ,ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಂಡ ಕವಿಯಲ್ಲಿ, ಹರಿಯುವ ಹರಿದ್ವಾರಾಂಗನೆ=ಗಂಗೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಯತ್ನ.
  ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ.
  (ref https://en.wikipedia.org/wiki/Haridwar#History)

  • ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನಂತರೆ. ಸಮಾಸಪದಗಳಿರುವಲ್ಲಿ “ಧಾರೆಯೊಳತಿಶಯಬಲನೊಳ್” , “ಧಾರಣಾಕೃತಿಮತಿಯೊಳ್” ಹಾಗೂ ಹಳಗನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ “ಪರಿದಿರ್ಪ” ಎಂದು ಸವರಿದರೆ ಒಳಿತು.

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಕುಂತಲಾ ಅವರೆ _/\_.. ಮೂಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸವರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ

  • ಕೀಲಕಕಲ್ಪನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಹೊಸದಾದ ಕೀಲಕ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ

 6. ಜಾರದೆ,ಬಾರದೆಯಿಳೆಯೆಡೆ
  ಬೀರಿರೆ ನೋಟಮನೊಲವನರಿಯದಾ ಕೆಲಬರ್
  ಭೂರಿಯಸೂಯೆಯಿನೆಂದರ್-
  “ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್”
  (ಸರಸ್ವತಿಯ ಒಲವನ್ನು ಕಾಣದವರು ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು…)

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾಂಚನಾ. “ಬೀರಿರೆ ” ಎಂಬುದು ” ಬೀರ್ದಿರೆ ” ಆಗಬೇಕೇನೋ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ,ಪ್ರಾಸಕ್ಕಾಗಿ “ಬೀರಲ್ ” ಎಂದು ಸವರಬಹುದು. “ಬೂರಿ” ಯು “ಭೂರಿ”ಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

   • ಸರಿಪಡಿಸಿದೆ 🙂 ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನವು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ .

   • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. “ಬೀರಿರೆ” ಸರಿಯಾಗೇ ಇದೆ ”ಬೀರ್ದಿರೆ”ಗಿಂತ “ಬೀರ್ದೊಡೆ” ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ.

    • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊಪ್ಪಲತೋಟರೆ.

  • ಅಸೂಯೆಯನ್ನ ಬಳಸಿದ ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ 🙂

 7. ಮೀರಿದ ನಲ್ಮೆಯೊಳೆಲ್ಲರ
  ಶಾರೀರಾಸನದೊಳಿರುತುಮರ್ಚಿನೆಗೊಳ್ಳ
  ಲ್ಕಾರಿಂದು ಪೇಳುಗುಮಿದಂ-
  “ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್”

  (ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ, ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಯಾರುಹೀಗೆ ಹೇಳುವರು-“ವಾರಾಂ……ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್”)

  (ಕೀಲಕವು ಶಕುಂತಲಾರಿಂದ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಲೂ, ನನ್ನ ಪದ್ಯವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ:-))

  ಬೀರುತುಮಕ್ಕರವೆಳಕಂ
  ತೋರುವವೊಲ್ ಸರಿಯ ವಟ್ಟೆಯನೆನುತೆ ಚೆಲ್ವಿಂ,
  ಕೀರುತಿವೆತ್ತ ಪಿರಿಯ ಪರಿ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್!

  (ಅಕ್ಷರಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ತಾನು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರುವೆನೆನುತ್ತ, ಪರಿವಾರದ ಹಿರಿಯಳಂತೇ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಳು)

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆ ಪದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಪಾದದ ಎರಡನೆಯ ಗಣ ಜಗಣವಾಗಿದೆ ಸವರಿಸಿರಿ

  • ಪರಿವಾರವೆಂಬ ಕೀಲಕವನ್ನುಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸಿದ್ದೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ ಕಾಂಚನಾ. ಪದ್ಯಾಧ್ಯಯನದ, ಪದ್ಯರಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತು ಸಾಧಿಸಿರುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿತನಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 🙂

  • ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. “ಶಾರೀರಾಸನದೊಳಿರುತುಂ….” ಎಂದು ಮಾಡಬಹುದು

 8. ಬರೆಯುವಾಗಾಗಲೀ ಮಾತನಾಡುವಾಗಾಗಲೀ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ವಾಣಿಯು, ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಾಲೋಟದಲ್ಲಿ (horse=ಪರುದ್ವಾರ) ಸಾಗುತ್ತಾಳೆ!
  ಚೀರುತ್ತಿದ್ದೊಡಮುಂ ನಾಂ
  ಸಾರುವಳಲ್ತೆಲೆ ನಿಧಾನಗತಿಯಿಂ ಮೇಣಿಂ|
  ದೂರಾಲೋಚನೆಯೊ! ಪರು-
  ದ್ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್||

 9. ನಾರಿಯಿವಳಾಗೆ ಕುಹುಕವೆ?
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪ-
  ಳ್ದಾರಿ ವಿಡುತುಮೆಂಬಾ!ಹಾ!
  ತೋರುತಿರೆ ಜ್ಞಾನಮಾರ್ಗಮಂ ,ಕರಮಿತ್ತುಂ!!

  (ಹೆಣ್ಣಿವಳೆಂದು ,ದಾರಿಯನ್ನು ತೊರೆದ ವಾರಾಂಗನೆಯೆಂಬ ಕುಹಕವೇ?? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಞಾನಪಥ್ಹವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿರುವಾಗ,ಕೈ ಪಿಡಿದು)

 10. ತಾರೆಯವೊಲ್ ಮೆರೆಯೆ ಜನರ್,
  ಪಾರಮಿರದ ಸದ್ಗುಣಂಗಳಂ ಕರುಣಿಸುತುಂ,|
  ವಾರಿಸಿ ತಮಮಂ, ಶ್ರೇಷ್ಠನಿ-
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್ ||

  ( ನಿವಾರಾಂಗನೆಯೆಂಬ ಕೀಲಕವು ಈ ಮೊದಲಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಇದುವರೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರುವೆ.)

 11. ಮೀರಿರೆ ಪದ್ಯದ ಪಾನಂ
  ಪೀರುತಲಾಸ್ವಾದಿಸುತ್ತೆ ಸೂರೆಯ ಗೈವೀ
  ಚಾರುಕವಿಗಳಂತರದೊಳ್
  ವಾರಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್
  _/\_

  • ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ, ಪದ್ಯಕಾರ ಮಾತ್ರ!

 12. ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದೆ ತಾಂ
  ವಾರಿಜಭವಸತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಗಡ ! ಮರುಳ್ಗೊ-
  ಳ್ದಾರ “ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ”ಕೆ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್ !!

  ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿ ಸರಸ್ವತಿ – ಯಾರ “ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ”ಕ್ಕೆ ಮರುಳಾದಳೋ ?!!

 13. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆನುತನಿಶಂ
  ನೂರೆನೆ ತೊದಲ್ನುಡಿಗಳಯ್ದು ನುಡಿದಪ ಪಣಿಕಂ-
  ಗಾರಾಸರೆಯೀವರ್ ಛೀ
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್

  ವೈರಿಯ ಪೊಗಳ್ದಪುದಂತೆ ಪಿ-
  ತೂರಿಯನೆಸೆವರನುಮಂತೆ ಪೊಗಳ್ದಪರ್, ಹಳಿಯಲ್
  ಭಾರತಮೆನೆ ಲೇಖಕರೊಳ್
  ವಾರಾಂಗನೆಯಂತೆ ವಾಣಿ ವರ್ತಿಸುತಿರ್ಪಳ್

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)