Jul 092018
 

ಈ ವಾರದ ವರ್ಣನೆಯ ವಸ್ತುಗಳು

೧. ಅಂಕುಶ
೨. ಪರಶುರಾಮನ ಪರಾಭವ
೩. ಅಂಕದ ಕೋಳಿಯ ಜಗಳ

  5 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೧೫: ವರ್ಣನೆ”

 1. ವಿನೋದವಾಗಿ !!

  ಬಲು ಚತುರಂ ಗಜವದನಂ
  ಸಲುವಳಿ ಕಾಣ್ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಯೆನುವಾನೆಗಳಂ
  ಭಲ! ತಾಂ ಪಾಣಿಗ್ರಹಿಸಲ್
  ಪಲವೆಣಿಕೆಯೊಳೆ ಧರಿಸಿರ್ಪ ಪಾಶಾಂಕುಶವಂ !!

  ಗಜಮುಖ ತಾನೇ “ಅಂಕುಶ ” ಹಿಡಿದಿರುವ ಔಚಿತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಪದ್ಯ !!

  • ಘನವಾದ ಕಲ್ಪನೆ!

   • ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್,

    ಪ್ರಾಸ ಹೊಂದುವಂತಿದ್ದರೂ “ಇಲಿ”ಯನ್ನು ತರಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಯ !!

    ಸಂಕೆಯಾದುsದೆಮಗೆ ವಂಕುಬಾಲದ ಸುಂಡ-
    ದಂಕವಣೆ ನಿನಗೆಂತು ಸಮವೊ ಟೊಣಪ !
    ತಂಕ, ಆನೆದಲೆಗಂ ! ಅಂಕಿಯಿಡಲಿಲಿಗಿಂತು
    ಅಂಕುಸವ ಪಿಡಿದುsದು ತರವೆ ಗಣಪ !!

    ಅಂಕವಣೆ = ಆಸನ , ತಂಕ = ಜಾಣ

 2. ಪರಶುರಾಮನು ರಾಮನ ಅವತಾರನೇ. ಕೋಪಪ್ರತೀಕನಾದ ಅವನನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸುವುದೆಂದರೆ, ರಾಮನು ತನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ತಾನೇ ಗೆದ್ದಂತೆ.
  ರುಚಿರಾ|| ನಿಜಾವತಾರವುಮದು* ರಾಮನಿಂಗೆ ಕೇಳ್
  ಸಜೀವದಿಂ ಕೊಲುವನೆ ತನ್ನ ತಾನೇ ಪೇಳ್?
  ಪ್ರಜಾಗರಂಗೊಳುತಲಿ ಗೆದ್ದು ಕೋಪಮಂ
  ವೀಜೇತನಪ್ಪೊಲುಮದು ಸಂಜ್ಞೆಯಲ್ಲಮೇಂ??
  *ಅದು=ಪರಶುರಾಮಾವತಾರ

 3. ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಿ ವೈರಿಕುಕ್ಕುಟಕ್ಕೆ ವೀರಮರಣವನ್ನಿತ್ತರೂ ತಾನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ಭೋಜನವಾದ ಹುಂಜನ ಬಗ್ಗೆ
  ಭಾಮಿನಿ

  ಧರಿಸಿ ಶಿರದೊಳು ನಿಜಕಿರೀಟವ-
  -ನಿರಿಸಿ ಕಾಲೊಳು ನಿಶಿತಖಡ್ಗವ-
  -ನುರಿವ ಬಿಸಿಲನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಕಾದಾಡಿ ಕದನದೊಳು
  ಇರಿದು ವೈರಿಯನಿಕ್ಕಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿ-
  -ದುರವನುಬ್ಬಿಸಿ ಮೆರೆದೊಡೆಯುತಾ-
  -ನರಿಯ ಜೊತೆಯಲೆ ಸೇರಿದನು ತನ್ನೊಡೆಯನುದರವನು

  ಪಂ ಮಾ ಚೌ
  ಹಾರಾಡಿ, ಚೀರಾಡಿ, ಚಿಮ್ಮಿ ಛಂಗನೆ ನಭಕೆ,
  ವೀರಮರಣವನಿತ್ತು ವೈರಿಕುಕ್ಕುಟಗಂ
  ಬೀರಿ ಜಂಭದ ನಗೆಯ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿಸಿರೆ
  ಭೂರಿಭೋಜನವಾದನೊಡೆಯಂಗೆ ತಾಂ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)