Feb 052019
 

೧. ಬಿರಿದ ನೆಲೆ

೨. ಚಕ್ಕುಲಿ ಕೋಡುಬಳೆಗಳ ಜಗಳ

೩. ಪೀತಪತ್ರಿಕೆ (yellow journalism)

  13 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೪೫: ವರ್ಣನೆ”

 1. ಚಕ್ಕುಲಿಯು ಕೋಡುಬಳೆಗೆ ಹೇಳುವುದು – ವನಮಯೂರ/ ಇಂದುನಂದನ||
  ಉಪ್ಪು-ಹುಳಿ-ಖಾರಗಳನೆಲ್ಲವನು ಪೊಂದು-
  ತ್ತೊಪ್ಪೆನಿಸೆ ಸಾರು-ಹುಳಿ-ತೊವ್ವೆಗಳ ಬಲ್ಪೇಂ?
  ಚಪ್ಪರಿಸುವಂತಿರುವೆ ನೀನು ಮೆಣಸಿಂದೈ (Chillies)
  ಬೆಪ್ಪೆ, ಬರಿಯುಪ್ಪಿನೊಳೆ ರಂಜಿಸುವೆ ನಾನೈ||

 2. ಚಕ್ಕುಲಿಯು ಕೋಡುಬಳೆಗೆ ಹೇಳುವುದು
  ವಸಂತತಿಲಕ|| ವೈರಾಗ್ಯಕುಂ ಮಿತಿಯುಮೊಂದಿಹುದಲ್ತೆ ನೋಡಲ್
  ನಾರಿಂದೆ ನೈದಿರುವ ಚೀರವದೊಂದು ಬೇಕೈ|
  (ಉಪ್ಪು-ಹುಳಿ-ಖಾರಗಳ ಪೈಕಿ) ದೂರಂ ಗಡಿಟ್ಟೆ ಪುಳಿಯೊಂದನು ಮಾತ್ರ ನೀನೈ
  ಖಾರಂ ಗಡೇಕೆನುತೆ ಉಪ್ಪನು ಮಾತ್ರಮಾಂತೆಂ (ನಾಂ)||

 3. When the elders are no more and the nexgen is left to fend for itself…
  ಪೆತ್ತರೀವರೆಗಿದ್ದರೆನಗಾಶ್ರಯವನಿತ್ತು
  ಮೆತ್ತೆವೊಲ್ ದ್ವೈಧವೆಲ್ಲವ ಪೀರುತುಂ|
  ತುತ್ತಾದೆವೈ ವಿಯೋಗಕ್ಕೆಂದು ರೋದಿಪುದೊ
  ತತ್ತರಿಪ್ಪುದೊ ನೆಲೆಯು ಕಳಚಿತೆಂದು||

 4. Yellow journalism ಅಲ್ಲ, ಪೀತಪತ್ರಿಕೆ ಮಾತ್ರ
  ಬಡತನದ ಮನೆಗಳೊಳು Huggiesಅದೆಲ್ಲಿಯದು
  ನಿಡಿದು ಅಂಗಿಯದೊಂದೆ ಚಿಣ್ಣನಿಂಗೆ|
  ತೊಡೆಯೆ ಕಕ್ಕವನವನ ದೈನಿಕದ ಕಾಗದದೆ
  ಪಿಡಿದುದೈ ಪಾಂಡುವಾ(Jaundice) ಪತ್ರಿಕೆಯನು||

  ಆ ಮಾತೆಗೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ:
  ಕೊಂಡೆ ನೀನೆಂತೊ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚೂರೊಂದ
  ಕುಂಡೆಯನ್ನೊರೆಸೆ ನಿನ್ನಯ ಕಂದನ|
  ಭಂಡಸಂಪಾದಕೀಯದ ಪುಟವ ಕೊಳ್ಳೆ ತಾಯ್
  ಬೋಂಡದವನಿಂಗಿರಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಪುಟಗಳ್||

 5. ಚಕ್ಕುಲಿ :-
  ಬಕ್ಕ ತಲೆಯವೊಲಿರುವ ನಿನ್ನೀ
  ಚಿಕ್ಕ ದೇಹಕಿದುಚಿತವೆನುವೆನೆ ?
  ಪೊಕ್ಕು ಪದ್ಯ ಬರೆವವರ ಹೃದಯತಾಣಕಿದು ಲಗ್ಗೆ ?
  ಕೋಡುಬಳೆ :-
  ಬೊಕ್ಕು ಬಾಯಿಯ ಚಪಲಕೆಟುಕದ
  ಸೊಕ್ಕಿ ಮುಳ್ಳಿನ ದೇಹವೊಗ್ಗಿದ
  ಪಕ್ಕೆಲುಬನೇ ಪೋಲ್ವ ನಿನಗೀ ತಾಣ ತಕ್ಕುದೇ ? ಪೋ !

  • ಮೂರನೆಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಗಣವಿಭಜನೆಯು ಶ್ರುತ್ಯಹಿತವಾಗಿದೆ. ‘ಪೊಕ್ಕುವುದು ಪದ್ಯವನು ಪೊಸೆವರ ಹೃದಯತಾಣವನು?’ ಎಂದರೆ ಸರಿಯಾದೀತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೊಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ಲಗ್ಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಸಮಾನಾರ್ಥಕಗಳು; ಪುನರುಕ್ತಿ.

   • ೧. ಶ್ರುತಿ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ . ಆದರೆ ‘ಪೊಕ್ಕುವುದು ‘ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪೊಗುವುದು / ಪುಗುವುದು ಎನ್ನಬಹುದು . ಅದು ಪ್ರಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದು
    ೨. ಪೊಗು = ಪ್ರವೇಶಿಸು , ಲಗ್ಗೆ =ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದು .(ಕೊಟ್ಟ ವಸ್ತು-ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶಿದಾಗ , ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತರದ ಭಾವನೆಗಳು ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತವೆ ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವುದು. ಉದಾ ; ಕೋಡುಬಳೆಗೂ , ಚಕ್ಕುಲಿಗೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿಸಬಹುದು .ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಷ್ಟೆ.
    ಧನ್ಯವಾದಗಳು

    ಬಕ್ಕ ತಲೆಯವೊಲಿರುವ ನಿನ್ನೀ
    ಚಿಕ್ಕ ದೇಹಕಿದುಚಿತವೆನುವೆನೆ ?
    ಪೊಕ್ಕು ನೀಮ್ ಕವಿ ಹೃದಯ ತಾಣದೊಳವತರಿಪುದಿಂತು ?
    ಬೊಕ್ಕು ಬಾಯಿಯ ಚಪಲಕೆಟುಕದ
    ಸೊಕ್ಕಿ ಮುಳ್ಳಿನ ದೇಹವೊಗ್ಗಿದ
    ಪಕ್ಕೆಲುಬನೇ ಪೋಲ್ವ ನಿನಗೀ ತಾಣ ತಕ್ಕುದೆ ? ಪೋ !

    • ‘ಪೊಕ್ಕುವುದು ‘ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಸರಿಯಲ್ಲದಿರಬಹುದು. _/\_

 6. ”ತಕ್ಕುದೇ ?”– ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಿಲ್ಲ . ತಪ್ಪಾಗಿದೆ .ಕ್ಷಮಿಸಿ

 7. ಚಕ್ಕುಲಿ ಹೀಗೆಂದಿತು !!

  ಏನೆಂಬೆನೆಮ್ಮಗೀ ಸ-
  ಮ್ಮಾನಂ ಜಗದವಳಿಜವಳಿ ಸೋದರರೆಮಗಂ |
  ನಾನಗ್ರಜನನುಜನೆ ಬಿಗು-
  ಮಾನಂ ಬಿಡು ಬಗೆಯದೆನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತಂ ಕಾಣ್ !!

  ಚಕ್ಕುಲಿ_ಕೋಡುಬಳೆ (ಎಲ್ಲರ ಮನೆಮನದ ನೆಚ್ಚಿನ ಅವಳಿಜವಳಿ)
  ಮೊದಲು ಕರಿವ ಚಕ್ಕುಲಿ – ಅಣ್ಣ / ನಂತರದ ಕೋಡುಬಳೆ – ತಮ್ಮ
  ತಮ್ಮನ ದೇನು ಕೋಡು ?!

  • Should be ಎನ್ನ ವೃತ್ತಾಂ’ತದ’ ಬಗೆಯನ್ನು ಕಾಣ್; not ವೃತ್ತಾಂತವು/ವೃತ್ತಾಂತಂ. ’ಬಿಗುಮಾನಂ ಬಿಡು, ಬಗೆಯನೆನ್ನ ವೃತ್ತಾಂತದ ಕಾಣ್’ ಎಂದು ಸವರಬಹುದು

 8. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್,
  “ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣು / ಭಾವಿಸದೆ ನನ್ನ ವೃತ್ತ+ಅಂತವನ್ನು ಕಾಣು” ಎಂದಾಗಬೇಕಿದೆ . ವಿಭಕ್ತಿಪಲ್ಲಟ ಒಪ್ಪದೇ!?

 9. ಬಿರಿಯಿತೆ ಭಾರತಾಂಬೆಯುದರಂ ಸೆಲೆ ಸೀಳಿದರಂದು ಕತ್ತಲೊಳ್
  ಸೊರಗಿದಳಾಕೆ ಕಂಪಿಸುತೆ ತಾಯ್ನೆಲಮೊಪ್ಪದ ಭಂಡಪುತ್ರರಿಂ|
  ಮರೆತಳೆ ಮೌನಮೊಪ್ಪಿದಳೆ ಸೋಲ್ತಳೆ ಕೋಮಲೆ ತಾನ್ ಬಳಲ್ದಳೇ-
  ನಿರೆ ನೆಲೆಗಾಣದಂತೆ ಗಡ! ಕಾದಳೆ ಮೇಣವತಾರಿಯಾಗಮಮ್||

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)