Dec 022019
 

೧. ವಾಲ್ಮೀಕೀ-ವ್ಯಾಸರ ಸಂವಾದ

೨. ಕುದುರೆಯ ಓಟ

೩. ಅರಿಸಮಾಸ

  5 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೮೬: ವರ್ಣನೆ”

 1. ಕುದುರೆಯ ಓಟ:
  ಧೂಳಿನ ಮಾರ್ಗಮೆನಿಕ್ಕುಂ ,
  ಬಾಲದ ತರಳತೆ ಪಥಾಕಮೆನೆ ತೋರ್ಗುಂ ದಲ್,
  ಕಾಲಂ ಸ್ಥಬ್ಧಂ, ಗೊರಸಿನ
  ಧಾಳಿಯೆನಿಕ್ಕುಂ ತುರಂಗಧಾವನಮಿದೆಯೇಂ?

 2. ವಾಲ್ಮೀಕೀ-ವ್ಯಾಸರ ಸಂವಾದ:
  ನೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಮನೊರೆದೆಂ
  ಮಾತಂ ತಪ್ಪದ ವಿಶೇಷಮಂ ಗುಣಮೆಂದೆಂ
  ನೀತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಯುಳಿದುಂ
  ನೇತಾರಂ ಧರ್ಮವಿಜಯನೆಂಬುದನೊರೆದೆಂ

 3. ಅರಿಸಮಾಸದ ಬಗ್ಗೆ –

  ಕವಿಗರಿಸಮಾಸದೊಳಮು
  ದ್ಭವಿಸಿರ್ಪೊಡೆ ಶಂಕೆ ಕಾಣ್ಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಂ
  ಶಿವಸೇನೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೂ
  ಪವಾರನೂ ಕೂಡಿ ಗೈದುದಂ ಸರ್ಕಾರಂ

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)