Jun 292014
 

“हारतां भजति नूपुरपाली” इति पद्यस्य अन्तिमपादं उपयुज्य समस्यापूरणं कुर्मः

Jun 012014
 

ಮಿತ್ರರೆ, ಈ ವಾರ ನಿದ್ರೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅಲಂಕಾರಯುತ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋಣ. ಛಂದಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ. ಯಾವುದಾದರು ಅಲಂಕಾರವನ್ನುಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿರಿ