Feb 252019
 

೧. ಹೊಲಿಗೆ

೨. ಇತಿಹಾಸ

೩. ಧೂಳು

  20 Responses to “ಪದ್ಯಸಪ್ತಾಹ ೩೪೮: ವರ್ಣನೆ”

 1. ವೀರಯೋಧನಿಗೆ ವೈರಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಳೆತ —–

  ಧೂಳನ್ನು ತುಳಿದು ಧೂಳನ್ನೇಯೆರಚಿ ನನಗೆ
  ಧೂಳಿ೦ದಲೇ ಸ್ನಾನ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ I
  ಧೂಳಲ್ಲಿ ಕಣಕಣದ ಪರಿಮಳವ ಹುಡುಕುತ್ತ
  ಧೂಳಲ್ಲು ಬರೆವೆ ನಾ ”ಜಯಭಾರತ ”II

  • ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ “ವೀರಯೋಧನಿಗೆ ವೈರಿಯ ನೆಲದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಳೆತ ” ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುದುಗಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.

 2. ಇತಿಹಾಸ:
  ವರುಷಂಗಳೆ ಪೇರಂಕೆವೊ
  ಲಿರಲಿತಿಹಾಸಾ! ಬೆದರ್ವರೋ ಬಾಲರ್ಕಳ್/
  ಪರರಂ ಕೊಸರಿಪುದೇ ತಾ
  ನುರುಸಂಖ್ಯಾವಾನಕಾರ್ಯಮಲ್ತೆಯಜಸ್ರಂ//
  ಹೊಲಿಗೆ:
  ಆನುತ್ತೆ ಗುಣಮನೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪುಗೆ ನೀನು
  ಮಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಬರ್ಪೆ/
  ಮಾನವರುದ್ಧಾರಕವತರಿಸುತೆ ಬರ್ಪ
  ನಾ ನೆಗಳ್ದ ಪಾಂಗಿದು ಪೊಲಿಗೆ//

  • ಚೆನ್ನಾದ ಹಳೆಗನ್ನಡ. “ನಾ ನೆಗಳ್ದ ಪಾಂಗಿದು ಪೊಲಿಗೆ//” ಇಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ತಪ್ಪಿದೆಯಾ?

   • ನೆಗಳ್ದ ಶಿಥಿಲದ್ವಿತ್ವ

   • ಇದು ಸಾಂಗತ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ?
    ನಾ ನೆಗ| ಳ್ದ ಪಾಂಗಿ|ದು ಪೊಲಿಗೆ// ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ.

    • ತಿದ್ದಿದ ಪದ್ಯ:
     ಆನುತ್ತೆ ಗುಣಮನೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪುಗೆ ನೀನು
     ಮಾನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಬರ್ಪೆ
     ಮಾನವರುದ್ಧಾರಕವತರಿಸುತೆ ಬರ್ಪ
     ದಾನವರಿಪುನೀತಿಯಿದುವೇ

 3. Reg. stitch, watch this for 12 seconds from 3.00: https://www.youtube.com/watch?v=Ds7tjPXQ_0o

 4. A rudimentary economics theory for creating employment: Dig holes and fill them up! Earlier only a length of un-stitched cloth was worn by both genders, the ಚೀರ. In due course, the ಚೀರ was cut up and sewed up again to form an apparel! This is also economics.
  ಮಾಲಿನೀ|| ಹೊಲಿಗೆಯದಿದೆಗೋ ಕೇಳ್ ಪೂರ್ಣಮೀಮಾಂಸೆಯಂ ನೀಂ
  ಸುಲಭದೆನಿತೊ ಚೀರಂ(un-stitched) ಗಂಡು-ಪೆಣ್ಗಳ್ಗಮಂದು(then)|
  ಫಲಿತವಹುದು ವಸ್ತ್ರಂ(stitched) ಭಾಗಗೊಂಡಂದು ಚೀರಂ
  ಕಲಿತೊಡಿದುವೆ ತಾನೇ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಂ ಗಡಲ್ತೆ||

 5. ಮರೆಯಾಗಿಹ ಮನೆತನಗಳ
  ಮರೆಯದುಳಿದಳಿವಿನ ಕಥನ ಜನ್ಮಾಂತರದೊಳ್ |
  ಅರಿವಿನನುಭವಮಿದು ನರಗೆ
  ಮರುಕಳಿಸುತಿರುವಿತಿಹಾಸ ಕಾಲಾಂತರದೊಳ್ ||

  History repeats!!

 6. ಒರೆವಳ್ ಗಾಥೆಯ ಕಲ್ಲಿನೊಂದು ತುಣುಕಿಂ ಕಲ್ಲೆರ್ದೆಯುಂ ಕಂಪಿಪೋಲ್
  ತೆರೆವಳ್ ಮಾಸಿದ ಮೊಂಡುಗತ್ತಿಯೊದವಿಂ ರಾಜ್ಯೋದಯಾಂತ್ಯಂಗಳಂ
  ಪೊರೆವಳ್ ನಾಣ್ಯನಗಣ್ಯಮೊಂದ ಪಿಡಿದುಂ ಸಂಸ್ಕಾರದೌನ್ನತ್ಯಮಂ
  ನರಮಾತ್ರಂಗಿತಿಹಾಸದೇವಿಯೊಲಿಯಲ್ ಕಾಲಾಕ್ಷಿಯುಜ್ಜೀವಿಪಳ್||

  ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ,ಮೊಂಡುಗತ್ತಿಯಿಂದ, ಹಳೆ ನಾಣ್ಯದಿಂದ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರ್ಸೃಷ್ಠಿಸುವಳೀಕೆ ಒಲಿದರೆ, ಕಾಲದ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾಳೆ.

 7. Thanks Ram..

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)