Sep 162018
 

ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶಚತುರ್ಥಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಅತಿಸುಂದರವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕುರಿತು ಪದ್ಯ ರಚಿಸಿರಿ

Sep 032018
 

ಜಲೋದ್ಧತಗತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ:

ಸುವಾಸಿನಿಯರೇ ವಿಲಾಸಿನಿಯರಯ್

ಮತ್ತೇಭದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರಿ:

ಪಸಿವಿಂದಾರ್ತನೆ ಬಿಕ್ಕೆಯಂ ತೃಣಮೆನಲ್ ಕೈಯ್ಯೊಡ್ಡಿದಂ ಭೋಗಿ ತಾಂ

Jul 252018
 

೧. ಕಂದಪದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ
ಎಳೆಯರ ಪಿರಿತನವ ಕಂಡು ಸುಯ್ದರ್ ಮುದಿಯರ್

೨. ಉತ್ಪಲಮಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಾಲನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ:
ಗೋವಿನ ರೋಷಕಂ ಬೆದರ್ದ ಸಿಂಗಮನೀಕ್ಷಿಪುದಲ್ತೆ ಸಂತತಂ

Jul 032018
 

೧. ಮಾಲಿನೀಛಂದಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿರಿ

ಫಲದೆ ಮೆರೆದ ಕಯ್ಪೇ ಸರ್ವದಾಸ್ವಾದನೀಯಂ

೨. ದೃತವಿಲಂಬಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಸಾಲನ್ನು ಪೂರ್ಣಮಾಡಿರಿ

ಇರುಳ ನೇಸರನಾತಪದಂತೆ ದಲ್